ಅಹ ಏನು ಸುಖ ಹೆಂಡತಿಯ ತುಲ್ಲು ಹಾಗು ಅವಳ ಅಮ್ಮನ ಬೈಕ್ನಾಸಿ ತುಲ್ಲು

ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗು ಅವಳ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಬೆತ್ತಲಾಗಿಸಿ ಇಬ್ಬರ ತುಲ್ಲನ್ನು ಕೆಯ್ದು ನನ್ನ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಇಬ್ಬರ ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆಯೇ. ಅಹ ಏನು ಸುಖ ಹೆಂಡತಿಯ ತುಲ್ಲು ಹಾಗು ಅವಳ ಅಮ್ಮನ ಬೈಕ್ನಾಸಿ ತುಲ್ಲು.

ನಾನು ಮದುಯಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗು ಅವಳ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ನೋಡಲು ಸೇಮ್ ಇದ್ದರು. ನನಗೆ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕೆಯ್ಯುವುದಾಗಿ ಆಸೆಯಾಯಿತು. ಹೆಂಡತಿಯ ಅಮ್ಮನು ಸೆಕ್ಸಿ ಯಾಗಿದ್ದರು. ದಪ್ಪ ತಿಕ ಒಮ್ಮೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹಾಗು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರೂಮ್ ಒಂದೇಕಡೆ ಇದ್ದರಿಂದ ಹೆಂಡತಿಯ ಅಮ್ಮ ಬೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವಳ ದಪ್ಪ ತಿಕ, ಉಬ್ಬಿದ ಮೊಲೆಗಳು, ಶಾಟ ತುಂಬಿದ ತುಲ್ಲು, ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿ ನಿಗುರುತ್ತಿತ್ತು. ತುಲ್ಲನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ತುಲ್ಲನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ಉಚ್ಚಿ ಹೊಯ್ದಳು. ಕಿಸಿದಾಗ ತುಲ್ಲು ಕೆಂಪಗಾಯಿತ್ತು.

ಅತ್ತೆ ಹಾಗು ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಕೆಯ್ಯಬೇಕೆನಿಸಿತು. ಒಂದು ದಿನ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪುವ ಮಾತ್ರೆ ನೀಡಿದ್ದೆ ಮದ್ಯಾನ ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಲ್ಪೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದರೂ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿದೆ, ಹೆಂಡತಿಯ ಚೂಡಿದಾರದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಳೆದು ತೆಗೆದು ಬ್ರಾ, ಚಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬೆತ್ತಲಾಗಿಸಿದೆ, ಹಾಗು ಹೆಂಡತಿಯ ಅಮ್ಮ ನ ನೈಟಿ ಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡಿ ಅವಳು ತೊಟ್ಟಿದ್ದ ಲಂಗ, ಚಡ್ಡಿಯನ್ನುತೆಗೆದು, ಬ್ರಾ ತೆಗೆದು ಬೆತ್ತಲಾಗಿಸಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ಬೆತ್ತಲೆ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, ತುಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಇಬ್ಬರ ತುಲ್ಲು ಸುಮಾರಿಗೆ ಒಂದೇಯಾಗಿತ್ತು, ಮೊಲೆಗಳು ಸಹ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಹೆಂಡತಿಯ ತುಲ್ಲನ್ನು ಮೊದಲೇ ಕೇಯ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮೊದಲು ಅತ್ತೆಯ ತುಲ್ಲನ್ನು ಕೆಯ್ಯಬೇಕೆನ್ನುವ ಕಾಮ ಕುತೂಹಲ. ಅತ್ತೆ ಅವರ ಹದಿ ಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಸೆಕ್ಸಿ ಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೋ ಈಗಲೂ ಸೆಕ್ಸಿ ಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಅತ್ತೆಗೆ ಕಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಚೀಪುತ್ತ ಅವಳ ಎರಡು ಕಾಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲಿಸಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲನ್ನು ಕಿಸಿದು ಮೂಸಿದೆ ಮಾದಕ ವಾಸನೆಯಾಗಿತ್ತು ನಾನು ತುಣ್ಣಿ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅತ್ತೆಯ ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಿಸಿದೆ ತುಲ್ಲ್ ಸುತ್ತ ಶಾಟವಿದ್ದರಿಂದ ತುಲ್ಲಿನ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಗಲಿಸಿ ತುಣ್ಣಿ ತುರುಕಿದೆ ಅಹ ಏನು ಮಜಾ. ನಾನು ಕೆಯ್ಯಲು ಶುರುಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ತುಣ್ಣಿ ವೀರ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ತುಣ್ಣಿ ತೆಗೆದು ಹೆಂಡತಿಯ ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಿಸಿದೆ ಏನು ಮಜಾ ಎರಡು ತುಲ್ಲನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೆ.

ಅತ್ತೆಯ ತುಲ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಮಾದಕವಾಗಿ ಇತ್ತು, ತುಲ್ಲಿನ ದ್ವಾರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕೆಯ್ಯದೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾದ್ದರಿಂದ ತುಲ್ಲು ಬತ್ತೋಗಿತ್ತು. ನಾನು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಮೂರು ಬರಿ ವೀರ್ಯವನ್ನ ಅತ್ತೆಯ ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟೆ.

ಹಾಗು ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸಿ ಮಲಗಿಸಿ ತಿಕದ ತೂತಿಗೆ ತುಣ್ಣಿ ಹೊಕ್ಕಿಸಿದೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕೆಯ್ಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಅಹ ಏನು ಮಜಾ. ಅತ್ತೆಯ ತುಲ್ಲು ಕೆಯ್ದು ಕೆಯ್ದು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಳನ್ನಾಗಲಿಸಿ ತೊಡೆಯ ಮದ್ಯೆ ಇದ್ದೆ ತುಲ್ಲನ್ನು ಕಿಸಿದು ಕನ್ಯಾಪೊರೆಯ ಮದ್ಯದ ತುಲ್ಲ್ ಬಾಯಿ ಕಿಸಿದು ತುಣ್ಣಿ ಹೊಕ್ಕಿಸಿದೆ. ತುಣ್ಣಿಗಂತು ಮಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಜಾ.

ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿ ಕೆಯ್ದು ಕೆಯ್ದು ನೋವಾಗಲು ಶುರುವಾಯಿತು ಏನು ಸುಖ ಆಹಾಆ. ಅತ್ತೆಯ ತುಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿನ ಶಾಟವನ್ನು ಬೋಳಿಸಿದೆ ಸೇಮ್ ಮಕ್ಕಳ ತುಲ್ಲಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಹೆಂಡತಿಯ ತುಲ್ಲನ್ನು ಹಾಗು ಅತ್ತೆಯ ತುಲ್ಲನು ಪರಿಸ್ಕಿಸಿದೆ ಎರಡು ಸುಮಾರಿಗೆ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಅತ್ತೆಯ ತುಲ್ಲು ಮಕ್ಕಳ ತುಲ್ಲಂತೆ ಕೊಬ್ಬಿದ ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾದ ತುಲ್ಲು, ಕೆಯ್ಯುವಾಗ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ, ಏನು ಫಿಗರ್ ಅತ್ತೆ ಯವ್ವನ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದೆಷ್ಟೋ ತುಣ್ಣಿಗಳು ಕೇಯ್ದಿದ್ದವೋ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತುಲ್ಲಿನ ಮಾದಕ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಮೂಸುತ್ತಾ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಾ ದಿನ ಕಳೆಯಿತು.

ಅತ್ತೆಯ ತಿಕ ಕೆಯ್ಯುವಾಗ ತಿಕದ ತೂತು ಚಿಕ್ಕವದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಚಿ ಹೊಕ್ಕಿಸಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಟ್ ಜಾಗಿತ್ತು. ತುಣ್ಣಿಗಂತು ಮಜಾ ಏನು ಸೆಕ್ಸಿ ಫಿಗುರ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು. ಇಬ್ಬರ ಒಲೆಯನ್ನು ಆಡಿಸಿ ಮೊಲೆಗಳ ನಡುವೆ ತುಣ್ಣಿ ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತುಣ್ಣಿಯ ಕಾಮ ತೃಷೆ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ದಪ್ಪ ತಿಕವನ್ನ ಕಿಸಿದು ತಿಕದ ನಡುವೆಯ ತೂತನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ಆಯಿಲ್ ಬಿಟ್ಟು ತುಣ್ಣಿ ಹೊಕ್ಕಿಸಿದೆ ಕೆಯ್ಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ಹೆಂಡತಿಯ ಕಳನ್ನಾಗಲಿಸಿ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಕಚ್ಚುತ್ತ ನೆಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದೆ ತುಲ್ಲ್ ರಸವನ್ನ. ಕೆಯ್ಯುವಾಗ ಸಿಗುವ ಸುಖ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.

ಹೀಗೆ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಾ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಎಚ್ಚರ ವಾಯಿತು. ಎಚ್ಚರ ವಾದಾಗ ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿ ಅತ್ತೆಯ ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ಇತ್ತು ಅರೆ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು, ನನ್ನ ಸೆಕ್ಸಿ ಅತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತುಲ್ಲನ್ನು ಕೆಯ್ಯುವ ಅಸೆ ಯಾಯಿತು ಅದಿಕ್ಕೆ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಕೆಯ್ದು ಕೆಯ್ದು ಅತ್ತೆಗೂ ತುಲ್ಲ್ ಸುಖ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಕಾಮದ ತೃಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆಯು ಮೈ ಮರೆತು ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಕಳನ್ನಾಗಲಿಸಿ ಬಾರೋ ನನ್ನ ರಾಜ ನನ್ನನ್ನು ಕೆಯ್ಯೋ ಬತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತುಣ್ಣಿಯಿಂದ ಕೆಯ್ಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತು ಈ ದಿನ. ಕೆಯ್ದು ನನ್ನ ತುಲ್ಲನ್ನು ಹರಿದುಹಾಕೋ ರಾಜ ಅಂದಳು.

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!