“ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್” ಶೀತಲ್ ಬಾಗ – 8

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಈ ಬಾಗಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಇಸ್ಟ ಅಧವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಕನ್ನಡ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಬಹುದು.

ಕಥೆಗೆ ಬರೋಣ ಹಿಂದಿನ ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಶೀತಲ್ ಗೆ ತುಂಬ ಮೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿ ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ಇವ್ಳುನ್ ಇಂಗ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇವತ್ ರಾತ್ರಿನೇ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂಕೊತಾಲೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಶೀತಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ

ಶೀತಲ್ : Hello

ಶೀತಲ್ ತಾಯಿ : Hello ಎಲ್ಲಿದ್ಯ ಪುಟ್ಟ

ಶೀತಲ್ : ಪಾತು ಮನೆಲಮ್ಮ

ಶೀತಲ್ ತಾಯಿ : ಟೈಮ್ ನೋಡು ಎಸ್ಟಾಯ್ತು ಮನೆಗ್ ಬೇಗ ಬಾ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಡ ಹಾಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಧಿನ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಪಾತೂ ಅವ್ರಕ್ಕ ಭಾವ ಪಾಪು ಹೆಗಿಧಾರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಪಾಪು ಫೋಟೋ ಒಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಆಯ್ತಾ ಸರಿ ಇಡ್ಲ.

ಶೀತಲ್ : ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮ, ಸರಿ ಇಡು. bye

ಪಾರ್ವತಿ ಅಕ್ಕ : ಯಾರ್ಧು ಫೋನ್

ಪಾರ್ವತಿ : ಶೀತಲ್ ಔರಮ್ಮಂಧು ಅಕ್ಕ. ಬೇಗ ಬಾ ಅಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಈಗ್ ಒರಾಡ್ತಲೆ.

ಪಾರು ಅಕ್ಕ : ಸರಿ ನೀನು ಓಘಿ ಬಿಟ್ ಬಾ

ಪಾರ್ವತಿ : ಅಕ್ಕ ನಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಾಡಿ ಒಡ್ಸೋಕ್ ಬರೋಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಅವ್ಲದ್ದೆ ಅಲ್ಲೋಗ್ಬೌದು ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ನಾ ಒಬ್ಲೆ ಬರ್ಬೇಕು..

ಪಾರು ಅಕ್ಕ : ಒಂಧ್ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡು ನಿಮ್ ಬಾವನ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗು.

ಇಂಗೆಲ್ತಿಧಾಗೆ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಸರಿ ಪಾರು ಅಕ್ಕ ಎಲ್ತಿಧಾಗೆ ಶೀತಲ್ ಚಡ್ಡಿ ಒಳಗೆ ಪಾರು ಬವನ್ ರಸ ಜೊತೆ ಶೀತಲ್ ರಸ ಸೋರ್ತು ಇನ್ನೂ ಒದ್ದೆ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಅಂತ ಗಾಡಿ ಬಾವ ಮುಂದೆ ಒಡ್ಸುದ್ರೆ ಇಂದೆ ಶೀತಲ್ ಪಾರು ಕೂತು ತ್ರಿಬಲ್ ಒಗೋಮಂಕೊಂಡ್ರೆ. ಪಾರು ಅಕ್ಕ ಔರ್ ಗಂಡನಿಗೆ ಕರ್ಧು ಕಿವಿಲೇನೋ ಹೇಳಿ ಶೀತಲ್ ನಿ ಗಾಡಿ ಒಡ್ಸು ನೆ ಅವ್ಲಿಂದೆ ಕುತ್ಕೊ ನಿಮ್ ಬಾವ ನಿನ್ನಿಂದೆ ಕುತ್ಕೊತರೆ ಅಂತೆಲ್ತಿದಾಗೆ ಪಾರುಗೆ ಕುಶಿ ಶೀತಲ್ ಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಬಲ್ರಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾದಳು ಶೀತಲ್ ಮುಂದೆ ಗಾಡಿ ಓಡ್ಸೋಕುತ್ಲು ಇಂದೆ ಪಾರು ಆಗೇ ಪಾರು ಇಂದೆ ಭಾವ ಕೂತ್ರು ಗಾಡಿ ಓಗ್ತಿದೆ ಇಂದೇ ಬಾವನ ತುಣ್ಣೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಮುದ್ದಿನ ನಾದಿನಿ ಮುಂದೆ ಬಾವ ಇಂದೆ ಅಲ್ಲ ಕೊಳ್ಳ ಬಂದ್ರೆ ಬಾವನ್ ತುಣ್ಣೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾದಿನಿ ತಿಕಕ್ಕೆ ತಾಗ್ತಿದೆ ನಂದಿನಿಗೆ ಫುಲ್ ಮೂಡ್ ರಸ ಬರೊಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಈಕಡೆ ಬಾವ ತುಣ್ಣೇ ನಾದಿನಿ ತಿಕಕ್ಕೆ ತಾಗುಸ್ತಾ ಇಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ರಸ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅ ರಸ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಶೀತಲ್ ತೀಕ ಒದ್ದೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗೆ ಪಾರು ಗು ರಸ ಬಿಟ್ಕೊತಾಲೆ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರೋ ಶೀತಲ್ ಗೆ ಪಾರು ಫೇಸ್ ಮಿರರ್ ನಲ್ಲಿ ನೊಡ್ತಿದಲೆ ಓಹ್ ಸಕತ್ತಾಗಿ ಮಜ ತಾಗೋತವ್ಳೆ ಅಂತ ಕೋಪ ಮನೆ ಬಂತು ಶೀತಲ್ ನ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಒರಾಡ್ಬೇಕ್ ಅಸ್ತ್ರಲ್ಲಿ ಶೀತಲ್ ಪಾರು ನ ಕರ್ದು ಮನೆ ಒಳಗೋಗ್ತಲೆ ಬಾವ ಒರಾಗೆ ಗಾಡಿ ಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಣ್ಣೇ ದಪ್ಪ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಡಿಯೋಕಗಲ್ಲ ಎಂಗೊ ಇಲ್ದು ತಿರ್ಕೊಂಡ್ ಸಮಜಸ್ಕೊತನೆ ಮನೆ ಒಳಗ್ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರು ಬರೋಲ್ಲ.ಶೀತಲ್ : ಪಾರು ಏನೇ ನಿಮ್ ಭವನ್ ತುಣ್ಣೇ ಸಕ್ಕತ್ ಟಚ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ… ನಿನ್ ಫೇಸ್ ನೋಡಿದೆ ಎನ್ ಮೂಡ್ ನಿಂಧು. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ ಬಾವ ಒಳಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ…

ಪಾರು : ಬರ್ತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

ಶೀತಲ್ : ಕಲ್ಲಿ ಕಣೆ ನಿಮ್ ಭವನ್ ತುಣ್ಣೇ ಉಜ್ಜಾಡುಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಯ ನಿಮ್ ಬಾವನ ರಸ ನಿನ್ನ ಇಂದೆ ಒದ್ದೆ ಮದುಸ್ಕೊಡಿದ್ಯ ಅಧುನ್ ಹೇಳು..

ಪಾರು : ಹೌದು ಕಣೆ ಥಾಂಕ್ಸ್ ನಿಂಗೆ. ನೀ ಗಾಡಿ ಒಡ್ಸಿಧಕ್ಕೆ ನಂಗ್ ಈ ಅದೃಷ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರ್ಧು ಅಧ್ ನನ್ ಮೈಗೇ ಟಚ್ ಆಗಿದ್ ಗೊತ್ತಾ ನಂಗ್ ಅಂಗೆ ರಸ ಬಂಧ್ಬಿಡ್ತು. ಔರಸನು ಬಿಟ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದೇ ಬ್ಯಕ್ ಅಂಟು ಸರಿ ಇಗೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

ಶೀತಲ್ : ನೀ ಓಘು ನ ನಿಮ್ ಭವನ್ ತುಣ್ಣೇ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ರಸ ಬಿಟ್ಕೊತಿನಿ.

ಪಾರು : ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಕಣೆ ಸಕ್ಕತ್ ಬಿಸಿ ಅಧು ಯಪ್ಪಾ… ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ರಸ ಬಿಟ್ಕೊ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ ಭವನ್ ರಸ ನಿನ್ ರಸ ಎರಡು ನಿನ್ ಇನ್ನರ್ ವೇರ್ ಒಳಗಿದೆ ಮಜ ಮಾಡು. ಪ್ಲೀಸ್ ಅ ವೀಡಿಯೋ ನಂಗ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಲ್ಸು ಪ್ಲೀಸ್. ಸರಿ ಒಗ್ತಿನಿ..

ಶೀತಲ್ : ಸರಿ ಔರ್ ಒಳಗ್ ಬರ್ದೆ ಇರೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು ನಮ್ಮಮ್ಮನ ನಿಮ್ ಬಾವ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಅಳಗೋಗ್ತಿತ್ತು…

ಪಾರು : hmm ಕಣೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು

ಒಳಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ ಶೀತಲ್ ತಾಯಿ ಒರಗೆ ಹಾಲ್ ಗೆ ಬಂದು ಪಾರು ನ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ

ಶೀತಲ್ ಅಮ್ಮ : ಎನ್ ಪಾರು ಇಸ್ಟೋತ್ ಎನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಬಾ ಊಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಒಗ್ಗು ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿರೋಧ್ ಯಾರು.

ಶೀತಲ್ : ಅಮ್ಮ ಅದ್ ಪಾರು ಔರ್ ಬಾವ ಔರಕ್ಕನ್ ಗಂಡ…

ಶೀತಲ್ ಅಮ್ಮ : ಓಹ್ ಕರಿಯೋದಲ್ವ ಒಳಗೆ…

ಆಗೆಲಿ ಒರಗ್ ಬಂದ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ ಒಳಗ್ ಕರಿತಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮೊಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರಿ ಒಳಗೋಗೋನಂತ ಶೀತಲ್ ಔರಮುನ್ ಫೇಸ್ ನೊಡ್ತಿದಾಗೆ ಮೂಡ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ ಶೀತಲ್ ಔರಮ್ಮುಣ್ಣ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾನೆ ತುಟಿ ಮೊಲೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಶೀತಲ್ ಅಮ್ಮಂಗೆ ನನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಕರಿತಿಧಾರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಅಂತ ಶೀತಲ್ ಔರಮ್ಮ ಒಳಗ್ ಒಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೀತಲ್ ಔರಮ್ಮನ್ ತಿಕನ ತಿನ್ನೋ ಅಂಗೆ ನೊಡ್ತಿರ್ಥನೆ ಅಘೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಒಳಗ್ ಬರ್ತಿರ್ಥನೆ ತುಣ್ಣೇ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದ್ಹುನ್ ಶೀತಲ್ ಪಾರು ಕಿತಕಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ನೊಡ್ತಿರ್ಥಾರೆ

ಶೀತಲ್ : ಏನೇ ಇದ್ ನಿಮ್ ಬಾವ ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಇಂಗ್ ನೊಡ್ತವರೆ ಲ್ ನಿಜ್ವಗ್ಲು ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ ಬಾವ ಕೆಯೋ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತವ್ರ.

ಪಾರು : ಅದಕ್ಕೆ ಒರಡ್ತಿನಿ ಅಂದೆ ಕೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ ನಮ್ ಬಾವ ನಿಮ್ಮನೆಗ್ ಬರ್ಥಿರ್ಥಾರೆ ಬಿಡು.

ಶೀತಲ್ ಔರಮ್ಮಾ ಕೆಳಗೆ ಬಗ್ಗಿ ಹೋಸ್ಲಾತ್ರ ಕಸ ಬಿದ್ದಿರುತ್ ಎಥಕೊಣ ಅಂತ ಬಗ್ತಾಲೆ ಪಾರು ಬಾವ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತುಣ್ಣೇ ತಿಕಕ್ ತುಚ್ ಮಾಡಿ ಗುದ್ಬಿಡ್ತನೆ ಅ ಕ್ಷನಕ್ ಶೀತಲ್ ಅಮ್ಮ ಪಾರು ಭವನ್ ತುಣ್ಣೇ ನಿಗ್ರಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಅಧಸ್ತ್ನೆ ಗೋತಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ ದಪ್ಪ ಇವ್ನ ತುಣ್ಣೀ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ

ಭಾವ : ಕ್ಷಮಿಸಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಆಗೋಯ್ತು

ಶೀತಲ್ ಅಮ್ಮ : ಪರ್ವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ನಂದೆ ತಪ್ಪು.


ಬಾವ : ನಿಮುಣೆಲ್ಲೋ ನೋಡಿದಂಗ್ ಗ್ಯಪನ

ಶೀತಲ್ ಅಮ್ಮ : ನ ನಿಮನ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಇಗ್ಲೆ ಕಂಡದ್ದು ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಕಾಫೀ ಕೊಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶೀತಲ್ ಪಾರು ಇದ್ಹುನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುತ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಾರು ಬಾವ ಹೊರಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇಗ ಒಗೋಣ ಅಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತ ಸುಲ್ ಹೇಳಿ ಒಗ್ತರೆ ಬಟ್ ಶೀತಲ್ ಆರಮ್ಮ ಪಾರು ಭವನ್ ತುಣ್ಣೇ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಲೆನೆ ಉಬ್ಬಿರೋಧ್ ನೋಡಿ ಜ್ವರ ಬರುಸ್ಕೊತಲೆ..

ಸರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂಧಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಈ ಬಾಗ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!