ಸುಖ ಪುರುಷ (ಭಾಗ-3) (Threesome)

ಅಂದು ರಕ್ಷಿತ್ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಾಳೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ oral ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗೂ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು oral ಸೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತಿದ್ದರು.

ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಬರಿ ಹೀಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತಿದ್ದ ಜೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದುವೇ ತನ್ನ ತಂಗಿ ಹಾಗೂ ಮಾಲಾಳೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮಾಲಾಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅವಳನ್ನು ಟ್ರಿಪ್ ಗೆ ಕಳಿಸಲು ಅವರ ಮನೆಯವರು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ ಮೂರು ಜನ. ಕೊನೆಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ನಾ ತಂಗಿ ಸುಧಾ ಮಾಲಾಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮಾಲಾಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಟ್ರಿಪ್ ಗೆ ಕರೆದೋಯಲು ಯಶಸ್ವೀ ಆಗುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಮೂರು ಜನ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಟ್ರಿಪ್ ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದು ಕಾರ್ಕಳದ ಗೋಕರ್ಣ ದ ಹತ್ರ ಬರೋ ಓಂ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್.

ಹೀಗೆ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಮೂರು ಜನನು ಒಂದೇ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೀಚ್ ಸುತ್ತೊಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರು ಬಿಕಿನಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನೋಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಗೆ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಅವನು ಮಾಲಾಗೆ ಬಿಕಿನಿ ಹಾಕೋತ್ಯ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಆಗ ಮಾಲಾ ರಕ್ಷಿತ್ ಗೆ ಅವನ ತಂಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ರಕ್ಷಿತ್ ಅವಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳನ್ನು ರೂಮಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ರಕ್ಷಿತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಮೂರು ಜನನು ಬೀಚ್ ಸುತ್ತಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಜನನು ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಾಸ್ ಬಂದಾಗ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಕಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ ಬಾತ್ ತೆಗೆದುಕೊಳುತ್ತಿದ ಕೆಲವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ರಕ್ಷಿತ್ ಮಾಲಾಳ ಮುಖ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಅವನ ಆಸೆಯನ್ನು ಅರಿತ ಮಾಲಾ ಸುಮನಗುತ್ತಾಳೆ.

ನಂತರ ಮಾಲಾ ಸುಧಾಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಳು ಸಹ ಬಿಕಿನಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ರಕ್ಷಿತ್ ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ರಕ್ಷಿತ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬಿಕಿನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಿಸಿ ಅವನು ಕೂಡ ಬರಿ ಇನ್ನರ್ ವೆರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮೂರು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆಟ ಆಡಿ ಬಂದಾಗ ರಕ್ಷಿತ್ ನಾ ತುಣ್ಣೆ ಅಂಡರ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಗುರಿದ್ನ ನೋಡಿದ ತಂಗಿ ಸುಧಾ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ನೆಲಾ ನೋಡುತಿದ್ದ ಮಾಲಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗುತ್ತಾಳೆ.

ನಂತರ ಮೂರು ಜನ ರೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಆಗ ರಕ್ಷಿತ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಲಾಳ ಜೊತೆ ಕೆಯಲು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ತಂಗಿ ಬರುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಸುಮನಗುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ತಂಗಿ ಸುಧಾ ಬಾತ್ರೂಮಿಗೆ ಸ್ನಾನಕೆ ಹೊರಟಾಗ ರಕ್ಷಿತ್ ಮಾಲಾಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಯ್ದಟ ನಡೆಸಲು ಹೊರಟಾಗ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ನಿಂತು ಇವರ ಆಟ ನೋಡುತಿದ ಸುಧಾ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ರಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಾ ಇಬ್ಬರು ಶಾಕ್ ನಲ್ಲಿದಾಗ ಸುಧಾ ಕೂಡ ಇವರ ಆಟ ನೋಡಿ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲೆ.

ಆಗ ಏನೋ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೂರು ಜನ ಕೂಡ threesome ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲೇ ರಕ್ಷಿತ್ ತನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಬಿಕಿನಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಮೂಡನಲಿದ್ದ ಇವಾಗ ಲವರ್ ಜೊತೆ ತಂಗಿಯು ಸಹ ಸೇರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದರೆ ಸುಮನಿರುತನ್ನ.

ರಕ್ಷಿತ್ ನಾ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿದ ಸುಧಾ ಮತ್ತೆ ಮಾಲಾ ಅವನ ಟೀಶರ್ಟ್ ಮೇಲಿಂದನೇ ಅವನ ಮೈಯನ್ನು ಸವರಲ್ಲೂ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾಲಾ ಅವನ ಟೀಶರ್ಟ್ ನಾ ಒಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಸವರಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ನಂತರ ಸುಧಾ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮೂಡ್ ನಲ್ದಿದ್ರಿಂದ ಆಕೆ ಕೂಡ ಅಣ್ಣ ಎಂದು ನೋಡದೆ ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ.

ಮಾಲಾಳಿಂದ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ತುಣ್ಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಸುಧಾ ಅವನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಲಿಂದಲೇ ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸವರುತ್ತ ಅವನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನಾ ಬಟನ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿ “ಒಹ್ ಮೈ ಗಾಡ್” ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ಮಾಲಾ ಅವನ ಜೊತೆ ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಬ್ರಾಯಿಂದ ಆಚೆ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ.

ನಂತರ ಮಾಲಾ ಹಾಗೂ ಸುಧಾ ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕೂತ್ತು ಚಿಪ್ಪಾಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ತು ಅವನ ತುಣ್ಣೆ ಚಿಪ್ಪಿಸಿಕೊಳುತ್ತ ಮೊದಲು ಮಾಲಾಳ ಫ್ರಕ್ ಅನು ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಮಾಲಾ ಒಳಗೆ ಪ್ಯಾಂಟಿ ಹಾಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ತಂಗಿ ಸುಧಾಳ ಫ್ರಕ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ ಅವಳು ಸಹ ಒಳಗೆ ಪ್ಯಾಂಟಿ ಹಾಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ರಕ್ಷಿತ್ ಇಬ್ಬರ ತಿಕ್ಕವನ್ನು ಸವರುತ್ತ ಅವರ ತಿಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಪಟರ್ ಎಂದು ಹೊಡೆಯುತನೇ.

ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಇಬ್ಬರ ತಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಒಬ್ಬರ ನಂತರ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅವರ ಬಾಯಿಗೆ ತುರುಕುತ್ತಾನೆ. ಸುಧಾ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಂಚಿಚು ಬಿಡದೆ ಚಿಪ್ಪುತಿರುತ್ತಾಳೆ ಮಾಲಾ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಅವಳ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಪೂರ್ತಿ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಸುಧಾ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ.

ಮಾಲಾ ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಎಂಜಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೈಯಿಂದ ರಬ್ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಮಾಲಾ ಹಾಗೂ ಸುಧಾ ಇಬ್ಬರು ಪೂರ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮಾಲಾ ರಕ್ಷಿತ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಬಿಚ್ಚುತಾಳೆ. ನಂತರ ಮಾಲಾ ರಕ್ಷಿತ್ ನಾ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳ ಮಧ್ಯ ಇಟ್ಟು ಉಜ್ಜುತಾಳೆ. ನಂತರ ಸುಧಾ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮೌತ್ ಫಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾಳೆ ನಂತರ ಮಾಲಾ ಅವಳದ ಮೇಲೆ ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಾಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾಳೆ.

ಆಗ ಸುಧಾ ರಕ್ಷಿತ್ ನಾ ಟೀಶರ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಎಸೆದು ಮಾಲಾಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ನೀಳುತ್ತಾಳೆ ಆಗ ಮಾಲಾ ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೇಳುತ್ತಾಳೆ ಈಗ ಈ ಕಡೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಆ ಕಡೆ ಸುಧಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಲಾ ಆಗ ರಕ್ಷಿತ್ ಅವಳ ಬೆನ್ನಿಗೆ ತಿಕ್ಕಕೆ ಮುತ್ತಿಕೂತ ಇದರೆ ಸುಧಾ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳ ಇಡಿದು ಮುದಾಡುತ್ತಾಳೆ.


ಆಗ ರಕ್ಷಿತ್ ಮೇಲೆದು ಮಾಲಾಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೂರಿಸಿ ಸುಧಾಳನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಳ ತುಲ್ಲನ್ನು ಬಾಯಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಿಪ್ಪಾಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಕೆಳಗೆ ಮಾಲಾ ಅವನ ತುಣ್ಣೆ ಚಿಪ್ಪುತಿರುತ್ತಾಳೆ.

ಮಾಲಾ : ಶ್!!! ರ್ ಇಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಉಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಎಂದು ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಎಳೆದು ಎಳೆದು ಚೀಪುತಿದಾರೆ.

ಸುಧಾ : ಆಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಆಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಉಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಇಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಉಫ್ಆಅ ಎಂದು ಸುಖಪಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ತುಲ್ಲನ್ನು ಚೀಪಿಸಿಕೊಲುತಿದಳೇ.

ನಂತರ ಸುಧಾಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡ ರಕ್ಷಿತ್ ಕೆಳಗೆ ಮಾಲಾ ಒಮ್ಮೆ ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮೆ ಸುಧಾಳ ತಿಕ್ಕವನ್ನು ನೆಕುತ ಇರುತ್ತಾಳೆ.

ಸುಧಾಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿದ ರಕ್ಷಿತ್ ಮಾಲಾಳನ್ನು ಮೇಲೇಲಿಸಿ ಸುಧಾಳನ್ನು ತನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಚಿಪ್ಪಲು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮಾಲಾ ರಕ್ಷಿತ್ ನಾ ಪಕ್ಕ ನಿಂತು

ಮಾಲಾ : ಫಕ್ ಹರ್ ಫೇಸ್ ಎಂದು ಸುಧಾಳ ಮುಖವನ್ನು ರಕ್ಷಿತ್ ನಾ ತುಣ್ಣೆಗೆ ಒತ್ತಿ ಇಡೀಯುತಾಳೆ. ಮಾಲಾ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೊತೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಸಮಯ ಮಾಡುತ್ತಾ.

ನಂತರ ಮಾಲಾಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ನೀಳುತ್ತಾನೇ. ಆಗ ಮಾಲಾಳ ತುಲ್ಲು ಅವನ ಬಾಯಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ನಾ ತುಣ್ಣೆ ಮಾಲಾಳ ಬಾಯಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟು. ಆಗ ರಕ್ಷಿತ್ ಮಾಲಾಳ ತುಲ್ಲನ್ನು ಎಳೆದು ಎಳೆದು ಚಿಪ್ಪುತ ಇರುತ್ತಾನೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಲಾಳ ಜೊತೆ ಸುಧಾ ಕೂಡ ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚಿಪ್ಪುತ ಇರುತ್ತಾಳೆ.

– ಮುಂದುವರೆಯುವುದು

ನನ್ನ ಕಥೆ ನಿಮ್ಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲ್ id [email protected] ಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ Instagram ID akhil_prithviraj ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!