ಅಮ್ಮ ಮಗನ ಮಧುರ ಪ್ರೆಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ – ಬರಿ ಕಾಮವಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಧುರ ಮಿಲನ

ಆ ದಿನ ಅವಳು ಉಟ್ಟ ಹೊಸ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಂತಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಾನು ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ, ಹಿಂದೆಯಿಂದ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು, ನನಗೆ ಆಶಿರ್ವಾದ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದೆ. ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನನ್ನ ಹಣೆಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು, ವಿಶ್ ಮಾಡಿದಳು. Click here for Full story >> https://www.kannadasexstories.com/nentarondige/mom-and-son-sexstory-amma-magana-madhura-sambandha/

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!