Owner Momagalu

Hi idhu nam mane owner momagalana keydha kathe nanu mane lease ge akuskondidhe ha mane owner magluna keuadha kathe helidhini. idhu avra innoblu magla maglanna keydha kathe avlu thumba en chenagirlilla colour dall but olle suka kotlu. modhlindhanu nan ondh thara nodtha idhlu nan enu mathadsoke hogirlilla ondh saturday nanu manege bega hodhe nandhu mane ground floor avrdhu 1 st floor avlu odhoke antha ajji manele idhlu avrajji lock madkond ello hogbitidhru avlu wait madtha idhlu nan hodhe olge bandhu kothko andhe, avlu ajji ge phone madi kodi nan mobile off agidhe andhlu madi kotte avru 3 hrs agathe marthu key thandhbitidhini andhru nam manele irokeludhru, nanu tv akond nodu antha fresh up agoke hodhe nanu muka tholdhu batte chnage madtha idhe door sandhi indha nodtha idhlu nanu gothagdha hage sumne adhe amele hogi hall li kuthe, avlu uncle neev thumba chenagidhira andhlu nanu thanks andhe avle paka bandh kothlu nan thunne edheloke start aythu, atadnva andhe hmm andhlu nanu nandh conditions idhe andhe heli andhlu nanu condom akond keyalla and nan kardhagella neen keyskobeku andhe avlu adhakke neen keyallla andhru nan bidalla andhlu, alle sofa mele thabkondu lip kachidhe hage deep kiss madidhe nan nalge full avl ayalithu nan kaygalu avla nimbe hanin gathradh mobile melithu avlu mole galu thumba chikadhidhu sumar hothu kiss madudhvi nanthra nanu avla pant thegdhe kacha nendhogithu thagdhe thumba hele thullu bay hahe avl thull rasa purthi nehe clean madidhe hage nan nalge idha thuth olge nuhe avlu haa ahaaa antha idhlu sumaru 20 min avl thul mule mule nu nehe adhru avl kare thul bido mans irlilla edhu avlna full nude madidhe hage mole galna chepidhe avlna ethkond bed room ge hodhe avlu nin batte bithu andhlu neene bitchu andhe nanu full nude adhe nan ninthe idhe avlu bed mele kuthu nan thunee bayge akondlu purthi olage hoglilla adhru full fast agi cheaptha idhlu avlu innu chikavlu weight kammi idhlu so nanu nintkonde avl erdu kalna nan heglu mele akonde avl thul sariyagi nan bayathra ithu nan thunne avl bayathra ithu, Nan heldhe nin thulali bega neer bandhre neen sothange nan thnneli bega rasa bandhre nan sothange antha k andhlu ata shuru aythu avlu thumba jorage nan balls na chepoke shuru madudhlu nan hagu 10 min control madkonde avl thullu ivaga rasa bitithu so bidlilla but nandhu leak hago hage aythu avl thale ididhu bigyagi tune purthi avl bay holge nuki rasa bitte nan thunne avl gantlu thanka hogithu avlge kudyoke haglilla yalla avl bayindha ache banthu hage ibru bed mele bidhvi 2 min bittu avlu mathe nan thunne bay holge akondlu, 10 min nan rod strught aythu avlna kelge akondu avl thikadh kelge dhimb haki nan thunne erusdhe avl thul nalli raktha ne barlilla nanu avlu vergin ankind idhe avlge hage thul arkonde keldge yar keydhidhru munche antha yarilla andhlu nanu mathe yake barlilla andhe avaga avlu nam sir ondh sari keydhidhru nan friend bag indha dhud ethkolodh nodidhru helthini hedhrusi keydhidhru avru kelsa bitru amele neen keydhidhu andhlu nan hage spped jasthi madidhe avlu enjoy madtha idhlu doggy style li niluskond 20 min keydhe rasa avl thul valge bitte sanje tablet thandh kodthini nungu antha heldhe hage 20 min thabkond malgudhvi avaga heldhe ninge dhud bekadhaga kelu but nin madve agothanka nan athra keysko andhe hmm andhlu ivaga dhud bekadhaga kodthini nange bekadha keythini yalla thara keykothole ondhorshdhindha keythu swalpa mole dhappa madhidhini avl madhve hostralli ondh shape ge tharo pana thotidhini

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!