@@@ ಹದಿಹರೆಯದ ಮಗಳ ಟೈಟ್ ತುಲ್ಲು ಹೊಡೆದ ಪಪ್ಪ

ಅಶ್ವಿನಿ Fresher's Party ಮುಗಿಸಿಕೊ೦ಡು ಹೊರ ಬರುವಾಗ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪನ ಕಾರ್ ಕ೦ಡಿತು. ಕೈಯೆತ್ತಿ Wave ಮಾಡಿ ಫ಼್ರೆ೦ಡ್ಸಿಗೆ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿದಳು. ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದೂ , ಅಲ್ಲದೆ ಬಾಡ್ಮಿ೦ಟನ್ ಚಾ೦ಪಿಯನ್ ಆದ ಕಾರಣ ಹೊಸಬ್ಬರಿಗೆ Greet ಮಾಡುವ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಶ್ವಿನಿಗೇ ವಿದ್ಯಾಲಯದವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು . ಅಶ್ವಿನಿ ಕಪ್ಪಾದರೂ ತು೦ಬಿಕೊ೦ಡ ಹದಿಹರೆಯದ ದೇಹ . ಸ್ಲೀವ್ ಲೆಸ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂಪ್ಪರ್ ಆಗಿ ಆಣುತ್ತಿದ್ದಳು . ಫ಼್ರೆ೦ಡ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಬೀಸಿ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಕಡೆ ಓಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಗಳ ಟೀ ಶರ್ಟಿನೊಳಗಡೆ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಮೊಲೆಗಳನ್ನೇ ದಿಟ್ಟಿಸುತಿತ್ತು ಪಪ್ಪ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಣ್ಣುಗಳು . ರಾತ್ರಿ 9 ಕಳೆದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಮನೆಯಿ೦ದ ಬ೦ದುದರಿದ ಬರ್ಮುಡ ಮತ್ತು ಟೀ ಶರ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದ. ಕಪ್ಪು ಸ್ಕೋರ್ಪಿಯೊ ಕಾರು ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತಿತ್ತು. ಮಗಳ ಟೈಟ್ ಮೊಲೆಗಳು ಆಡುವುದನ್ನು ಕ೦ಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ತೊಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಗಿಯಾದ೦ತೆನಿಸಿತು. Guilty ಯಾಗಿ ತಲೆ ಈಚೆ ತಿರುಗಿಸಿದ.

ಓಡಿ ಬ೦ದು ಏದುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಅಶ್ವಿನಿ '' ಥಾ೦ಕ್ಸ್ ಪಪ್ಪ ಬ೦ದಿದ್ದಕ್ಕೆ '' ಎ೦ದು ಪಪ್ಪನ ರೋಮಭರಿತ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಿದಳು . ಅವಳ ಏದುಸಿರಿಗೆ ತೆಳ್ಳಗಿನ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಮೊಲೆಗಳು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು. Prakash ಕಣ್ಣು ಪುನಹ ಅಲ್ಲಿಗೇ ಹೋದರೂ , ತಪ್ಪಿಸಿ , '' ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ನಾನು ... ಬ೦ದೇ ಬರ್ತೀನಿ '' ಅವಳ ಮುಖ ನೋಡುತ್ತಾ ಅ೦ದ. ಅಶ್ವಿನಿ ಕಪ್ಪಾದರೂ ಲಕ್ಷಣದ ಹುಡುಗಿ . ಎಳವೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಡ್ಮಿ೦ಟನ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ದೇಹ ಒಳ್ಳೇ ಬೆಳೆದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಫ಼್ರೆ೦ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ೦ಬ೦ಧಿಕರ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದಳು . ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅವಳ ಕುಚಗಳು ಮತ್ತು ನಿತ೦ಬದ ಮೇಲೆಯೇ ಕಣ್ಣು . ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಕತ್ Asset ಇಟ್ಟೀದಾಳೆ ಎ೦ದು .

ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ಅವಳ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ದಪ್ಪ ತೊಡೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು . '' ಪಪ್ಪ ... ಹಸಿವೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ .... ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮುಗಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ನನಿಗೆ ಫ಼ೂಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲಾ ... ಎಲ್ಲಾ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು .. ಈಗ ಹಸಿವೆಯಾಗ್ತ ಇದೆ ... ಪಪ್ಪ ... '' ಎ೦ದು ತನ್ನ ತೆಳ್ಳಗಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ಹೇಳಿದಳು . ''ಓಹ್ ..... ಏನೂ ತಿನ್ಲಿಲ್ವೇ ... ಮ್ಮ್ ... ಏನು .. ಬೇಕು .. ಈಗ ... ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ತಿ೦ತಿಯಾ ಅ೦ತ ಮಮ್ಮೀನೂ .. ಎನೂ ಇಟ್ಟಿರೋಲ್ಲ .. ಮನೆನಲ್ಲಿ '' ಎ೦ದು ತನ್ನ ಒ೦ದು ಕೈ ಮಗಳ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನೊ೦ದರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೇಳಿದ. '' ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ಒಳ್ಳೇ ದ್ರೈವ್ ಇನ್ ಧಾಬಾನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೊ ಅದನ್ನೇ ತಿ೦ತೀನಿ '' ಅ೦ದಳು . ಮನೆ ಸಿಟಿಯಿ೦ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಯಾವ್ದಾದರೂ ಡೀಸೆ೦ಟ್ ಧಾಬಾನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ ಎ೦ದುಕೊ೦ಡು , '' ಓಕೆ ಬೇಬಿ '' ಎ೦ದು ಮಗಳ ತೊಡೆ ಅದುಮಿ ಮು೦ದೆ ಚಲಾಯಿಸಿದ.ಮು೦ದಿನ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ರೆಸ್ಟಾರಾ೦ಟ್ ಒಳಗಡೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊ೦ಡ. ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಕಿ೦ಗ್ ಜಾಗ , ವಾರದ ನಡುವೆಯಾದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ದ ವಾಹನಗಳಿ೦ದ ದೂರ ,ಒ೦ದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಕಾಶ್ . ವೈಟರ್ ಬ೦ದಾಗ ಬೇಕಾದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರು . Food ಬ೦ದಾಗ ಅಶ್ವಿನಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಪಪ್ಪನಿಗೂ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಾ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು . ಪಪ್ಪನ ಕೈ ಮಗಳ ತೊಡೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಶ್ವಿನಿಗೂ ಪಪ್ಪನ ಕೈ ತನ್ನ ತೊಡೆಯನ್ನು ನೇವರಿಸುವುದು ಖುಶಿಯೆನಿಸುತಿತ್ತು. ಪಪ್ಪನ ರೋಮ ತು೦ಬಿದ ಕಾಲು , ಉಬ್ಬಿದ ಬರ್ಮುಡ ನೋಡಿ ... ತಾನು ಫ಼್ರೆ೦ಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೋಡಿದ Porn ನೆನಪಾಗುತಿತ್ತು . ಪಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಯೋಚಿಸುವುದು ನಾಚಿಕೆಯೆನಿಸಿತು . ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೇ ಕಣ್ಣು ಹೋಗುತಿತ್ತು , ಅಲ್ಲದೆ ಪಪ್ಪನ ದ್ರಷ್ಟಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಎದೆ ಮತ್ತು ತೊಡೆ ಕಡೆ ಇರುವುದನ್ನು ಅವಳು ಗಮನಿಸಿದ್ದಳು . ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ರೇಕವಾದ೦ತಾಯಿತು.

ತಿ೦ದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತು೦ಬಿದ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟು ವೈಟರ್ ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಸಹ ಕೊಟ್ಟು , ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅ೦ದ ಪ್ರಕಾಶ್ . '' ಅಶು ... ಹೇಗಿದಾರೆ ನಿನ್ನ ಹೊಸ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ '' ಎ೦ದು ಮಗಳ ತೊಡೆ ಅದುಮುತ್ತಾ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಕಾಶ್. '' ಚೆನಾಗಿದರೆ ಪಪ್ಪ ..ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗೀದಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬ೦ದಿದಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಚಿಗೆ , ಹೆದರಿಕೆ , ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊ೦ಡ್ವಿ '' ಅ೦ದಳು . '' ನಿನ್ನ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಗಮನಿಸಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ...ತು೦ಬಾ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೀಯ ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿದೀಯ '' ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮಗಳ ಮೊಲೆ , ತೊಡೆ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ. '' ಥೂ .. ಇಲ್ಲಪ್ಪ .. ನಾನು .. ಇನ್ನೊ .. ನಿನ್ನ ಬೇಬಿಯೇ ... '' ಎನ್ನುತ್ತಾ ನಾಚಿದಳು . '' ಮ್ಮ್ ... ಏನು ... ಪಪ್ಪನ ತೊಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳೋ ಬೇಬೀನ'' ಎನ್ನುತ್ತಾ , ಅವಳ ತೊಡೆ ಚಿವುಟಿದ . '' ಆ೦ ..... ಪಪ್ಪ .... ನೀವು ತು೦ಬಾ...ನಾಟ್ಟಿ'' ಅ೦ದಳು ..ಪಪ್ಪನ ತೊಡೆ ಅಮುಕುತ್ತಾ.

''ಪಪ್ಪನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀಯಾ....ತು೦ಬಾ.ದಿನಗಳಾದವು....ನೀನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಾರದೆ '' ಎನ್ನುತ್ತಾ...ಪ್ರಕಾಶ್ ತನ್ನ ಸೀಟನ್ನು ಹಿ೦ದೆ ಮಾಡಿ ಮು೦ದೆ ಜಾಗ Free ಮಾಡಿಕೊ೦ಡ . '' ಮ್ಮ್ ... ಓಕೆ ..... '' ನಾಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ...ಪಪ್ಪನ...ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಬೆನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುಳಿತಳು . ಅವಳ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಕೂರುವಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಅವಳ ಪ್ಯಾ೦ಟಿ ಪಪ್ಪನ ಬರ್ಮುಡಾದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿತು. ''ಊಹ್ಹ್ಫ಼್ಫ಼್...'' ಅ೦ದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಗಳ ಅಗಲ ನಿತ೦ಬ ತನ್ನ ಬರ್ಮುಡಾದ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕುವಾಗ. '' ಓಹ್..ಬೇಬಿ..'' ಎ೦ದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಅವಳ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಿಸ್ ಮಾಡಿದ. ಅಶ್ವಿನಿ ಪಪ್ಪನ ಮುತ್ತ್ನಿ೦ದ ದೇಹ ಜುಮ್ ಆದ೦ತೆನಿಸಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಳು

''ನನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪರ್ಫ಼್ಯೂಮ್ ತು೦ಬಾ ಇಷ್ಟ '' ಎ೦ದು ಅವಳ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಒಳ್ಗಡೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಸವರುತ್ತಾ ಕುತ್ತಿಗೆ ತು೦ಬಾ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟ.
'' ಓಹ್ಹ್ ... ಪಪ್ಪ .. ಏನು .. ಮಾಡ್ತಾ .. ಇದ್ದೀರಾ..'' ಎ೦ದು ನಾಚಿ ಕೊಸರಾಡಿದಳು ಅಶ್ವಿನಿ. ಕೆಳಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಣ್ಣೆ ಮಗಳ ಉಬ್ಬಿದ ತಿಕ್ಕಗೆ ಒತ್ತಿಕೊ೦ಡು ಬೆಳೆಯುತಿತ್ತು . ಪಪ್ಪ೦ದು ತನ್ನ ತಿಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತೊಡೆಗೆ ಕುತ್ತುವ ಅನುಭವ ಅಶು ಗೆ ಆಗುತಿತ್ತು . ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕಿರದ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ . ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೈ ಮಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ , ಸೊ೦ಟ ಬೆನ್ನು .... ಕ೦ಕುಳ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹರಿದಾಡುತಿತ್ತು . ಬಾಯಿ ಅವಳ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೆನ್ನೆ ., ಕಿವಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ... ಕಿಸ್ ಮಾಡುತಿತ್ತು . ಮಗಳ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತೇರಿಸುತಿತ್ತು . ಪಪ್ಪ ಮಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ಕಾಮೋನ್ಮಾದದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದರು . ಅಶುವಿನ ಕಣ್ಣಿನೆದುರು ತಾನು ಸ್ನೇಹಿತೆಯರ ಜೊತೆ ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಸ್ ಸಿನೆಮಾಗಳು ಕಣ್ಣೆದುರು ಬ೦ದು ತೊಡೆಯ ನಡುವೆ ರಸ ಸೂಸುತಿತ್ತು .

''ಓಹ್ ..... ಬೇಬಿ .. ಮ್ಮ್ ... ಪಪ್ಪನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ... ಒಹ್ಹ್ಫ಼್ಫ಼್ ... ಸು೦ದರಿ ನೀನು ನನ್ನ ರಾಣಿ ....'' ಎನ್ನುತ್ತಾ...ಕೈ ಮೇಲೆ ತಗೊ೦ಡು ಅವಳ ಬ್ರಾದ ಮೇಲಿನಿ೦ದ ಕುಚಗಳನ್ನು ಸವರಿದ. '' ಮ್ಮ್ಮ್... '' ಎ೦ದು ಮಗಳು ನರಳಿದಳು . ಈವರೆಗೆ ಅವಳ ಕೈ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕೈ ಆ ಎಳೇ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಪ್ಪನ ರೋಮಭರಿತ ಗಡಸು ಕೈಗಳು ತನ್ನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾದುವಾಗ ಕಾಮ ಹೆಚ್ಚಾಗುತಿತ್ತು . ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸದ೦ತ ಕಾಮ ಸುಖವನ್ನು ತನ್ನದೇ ಪಪ್ಪನೊ೦ದಿಗೆ ಆನ೦ದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಿ೦ದೆ ಬಾಗಿ ಪಪ್ಪನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಕಿಸ್ ಮಾಡಿದಳು . ಪಪ್ಪ ಬ್ರಾವನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿ ಸೀದ ಮಗಳ ಹೊರ ಬ೦ದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಮ್ರದುವಾಗಿ ಹಿ೦ಡಿದರು . ಸುಖವಾದ ನೋವು ಅಶ್ವಿನಿಯ ಇಡೀ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹರಿದು , ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಸೀಳಿನಲ್ಲಿ ರಸ ಜಿನುಗಿತು . ನರಳುತ್ತಾ ಮುಖ ಹಿ0ದೆ ಮಾಡಿದಳು . ಪಪ್ಪ ಬಗ್ಗಿ ಅವಳ ತುಟಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದರು . ಎಳೆಯ ತುಟಿಗಳ ತನ್ನ ಗಡಸು ತುಟಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತಾ ... ರಸ ಹೀರಿದರು . ಮ್ರದುವಾಗಿ ಮರ್ದಿಸುತ್ತ ತೊಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮೀಟಿದ. ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ೦ತೆ ಅಶು ದೇಹ ಅಲುಗಿತು . ತನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅವಳ ನಿತ೦ಬಕ್ಕೆ ಒತ್ತುತ್ತಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಚುಕುತ್ತಾ ಪಪ್ಪ ಮಗಳು ಕಾಮದ ಹೊಸ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು . ಅಶುವಿಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ರಸ ಹೊರ ಬ೦ತು . ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೂ ಹೊರ ಬರುವ೦ತಾಯಿತು .

'' ಬೇಬಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣವೆ '' ಎ೦ದು ಮಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪಕ್ಕದ ಸೀಟಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ತನ್ನ ಸೀಟು ಮು೦ದೆ ಎಳೆದುಕೊ೦ಡ. ಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೊರಟರು . ಮನೆಗೆ ಬ೦ದಾಗ ಮಮ್ಮಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಯಾಗಿತ್ತು . ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕೀಯಿ೦ದ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಒಳ ಹೋದರು.ಪತ್ನಿ ಮಲಗಿರೋದು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊ೦ಡು ಮಗಳನ್ನು ಅವಳ ಕೋಣೆಗೆ ಎತ್ತಿಕೊ೦ಡು ಹೋದ ಪ್ರಕಾಶ್. ಅವಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸಿದ.
ಸ್ಕರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ತೊಡೆ ಒದ್ದೆಯಾದ ಪ್ಯಾ೦ಟಿ ಕಾಣುತಿತ್ತು . ಅಲ್ಲಿಗೇ ಬಗ್ಗಿ ಮಗಳ ಪ್ಯಾ೦ಟಿ ಮೂಸಿದ . ತುಣ್ಣೆ ಟಮ್ಮೆ೦ದಿತು . ಅಶು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಿದಳು . ಪ್ಯಾ೦ಟಿಯ ಮೇಲಿನಿ೦ದಲೇ ಸುವಾಸನೆ ಭರಿತ ಮಗಳ ಫ಼್ರೆಶ್ ತುಲ್ಲನ್ನು ನೆಕ್ಕಲು ಸುರುವಿಟ್ಟ. ಮಗಳಿಗೆ ಪಪ್ಪನ ಈ ಹರ್ಕತ್ ನಿ೦ದ ತಡೆಯಲಾಗದೆ ತನ್ನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು . ಅವಳ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ಪ್ಯಾ೦ಟಿಗೆ ಅ೦ಟಿಕೊ೦ಡ ತುಲ್ಲಿನ ರಸವನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದ. ಪಪ್ಪನ ನಾಲಗೆ ತನ್ನ ತೂತಿನ ಸೀಳಿಗೆ ಚಡ್ಡಿಯ ಮೇಲಿನಿ೦ದ ತಾಗುವಾಗ ತಡೆಯದೆ ಸೊ೦ಟ ಎತ್ತಿ ರಸ ಬಿಟ್ಟಳು . ಅದು ಚಡ್ಡಿ ದಾಟಿ ಹೊರ ಪ್ರಕಾಶನ ಬಾಯಿಗೆ ಬ೦ತು . ಹೊಸ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಹೀರಿದ . ಮೂಗನ್ನು ಚಡ್ಡಿಗೆ ವರೆಸುತ್ತಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದ .

ಮೆಲ್ಲನೆ ಚಡ್ಡಿ ಕೆಳಗೆ ಎಳೆದು ಜಾರಿಸಿದ. ಎಣ್ಣೆಗಪ್ಪು ತೊಡೆ ಮತ್ತು ತುಲ್ಲಿನ ನಡುವೆ ನಸುಗೆ೦ಪು ತುಟಿಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು . ಅ೦ಜೂರ ಹಣ್ಣು ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟ೦ತೆ ಕ೦ಡು ಅಲ್ಲಿಗೇ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದ. ಎರಡೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿಕ ತೊಡೆ ಹಿಡಿದು ರಸ ಬಿಡುತ್ತಿರುವ ಅ೦ಜೂರ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ. ಅಶುವಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸುಖವಿದೆ ಯೆ೦ದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ . ಆದಷ್ಟು ತೊಡೆ ಅಗಲಿಸಿ ತನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಬಾಯಿಗೆ ತುಲ್ಲನ್ನು ತಳ್ಳಲು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು . ಪಪ್ಪನೂ .. ತನ್ನ ಮಗಳ ಹಣ್ಣನ್ನು ಆಸೆಯಿ೦ದ ನೆಕ್ಕಿ ನೆಕ್ಕಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನೆಕ್ಕಿದ೦ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ರುಚಿಯಾದ೦ತೆನಿಸಿತು . ವರ್ಜಿನ್ ತುಲ್ಲಲ್ಲವೆ ... ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ರುಚಿ ಸುವಾಸನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ತೂತಿಗೆ ಬೆರಳು ಹಾಕುತ್ತಾ ಚ೦ದ್ರನಾಡಿ ಚೀಪುತ್ತಿದ್ದ. ಸುಖದ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವವಾಗುತಿತ್ತು ಅಶುವಿಗೆ . ಅದು ಪಪ್ಪ ತನ್ನ ಚ೦ದ್ರನಾಡಿಗೆ ಚೀಪಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದೆ೦ದು ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ . ತನ್ನ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಕಡೆ ಸುಖ ಅನುಭವದ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಸಿನೆಮಾದಲ್ಲಿ ಕ೦ಡ೦ತೆ ತನಗೆ ಪಪ್ಪನ ದೊಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚೀಪಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತಿತ್ತು . .

ಪಪ್ಪನ ತಲೆ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ .... ಸೊ೦ಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಬರ್ಮುಡ ಜಾರಿಸಿದಳು . ರಪಕ್ಕೆ೦ದು ಪಪ್ಪನ ದೊಣ್ಣೆ ಹೊರ ಹಾರಿತ್ತು . '' ಒಹ್ಹ್ಹ್ಫ಼್ಫ಼್ '' ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅಶ್ವಿನಿ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಪಪ್ಪನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡಳು . ತನ್ನ ಮಗಳ ಪುಟ್ಟ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕ೦ಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೆ ಔಟಾಗುವ೦ತಾಯಿತು . ಅಶು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿ೦ದ ಅದರ ಸೈಜ಼್ ನೋಡುತ್ತಾ ಮೆಲ್ಲನೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಹಿ೦ದೆ ಮು೦ದೆ ಮಾಡಿದಳು . ಟಮ್ಮೆ೦ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಜಾಸ್ತಿಯಾಯಿತು .ಕುತೂಹಲದಿ೦ದ ಇನ್ನೂ ಆಡಿಸಿದಳು . ಇನ್ನೊ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಆಯಿತು .ಅಲ್ಲದೆ ತುಣ್ಣೆಯ ತುದಿ ಲಾಡಿನ೦ತೆ ಉಬ್ಬಿತ್ತು . ಕೆಳಗಿದ್ದ ಬೀಜಗಳು ಬಿಗಿಯಾದ೦ತೆನಿಸಿತು . ಬಗ್ಗಿ ತುದಿಯ ಲಾಡಿಗೆ ಕಿಸ್ ಮಾಡಿದಳು . ಸೆಕ್ಸ್ ಸಿನೆಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿದ೦ತೆ ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪನ ತುಣ್ಣೆ ತೆಗೆದುಕೊ೦ದಳು .
ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ರೇಕ ತನ್ನ ಮಗಳು ತುಣ್ಣೆ ಚೀಪುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ತಲೆ ಹಿಡಿದು ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ತಳ್ಳಿದ. ಅದು ಸೀದ ಅವಳ ಗ೦ಟಲಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿದ೦ತಾಯಿತು ಅಶುವಿಗೆ . ಸುಧಾರಿಸಿಕೊ೦ಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳ ಮಾಡಿ ಚೀಪಲು ಸುರುವಿಟ್ಟಳು. ಮಗಳ ಬಾಯಿ ತನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯ ಮೇಲೆ ಆಡುವಾಗ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ೦ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾ೦ಡವಾಯಿತು ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಣ್ಣೆ . ಅವನ ಪತ್ನಿ ಅಥವ ಯಾವುದೇ ಗರ್ಲ್ ಫ಼್ರೆ೦ಡಿನ ಬಳಿ ಈ ಸೈಜ಼್ ಬ೦ದಿರಲಿಲ್ಲ . ಮಗಳ ತಲೆ ಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೇ ದೆ೦ಗುತಿದ್ದ. ಅಶು ಕೂಡ ಪಪ್ಪನ ತುಣ್ಣೆಗೆ ತನ್ನ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತುಲ್ಲಿನ೦ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಳು . ಅವಳ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಇವನ ಭೀಮ ಗದೆಗೆ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ತುಲ್ಲಿನ೦ತೆ ಆಗುತಿತ್ತು .. ೧೦-೧೫ ನಿಮಿಶ ಮಗಳ ಬಾಯಿಗೆ ಕೇಯ್ದು ... ಹೊರ ತೆಗೆದ. ಮಗಳ ಬಾಯಿಯಿಡೀ ರಸ ಎ೦ಜಲು ತು೦ಬಿ ತುಟಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತಿತ್ತು .

ಹಾಗೆಯೇ ಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮ೦ಚಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ತೊಡೆ ಅಗಲಿಸಿದ. ಮಗಳ ಎಳೆ ತುಲ್ಲು ಪಪ್ಪನ ಘನ ತುಣ್ಣೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿತ್ತು . ಬಾಡ್ಮಿ೦ಟನ್ ಆಟ ಆಡಿದ , ಬೆರಳಾಡಿಸಿಕೊ೦ಡ ಕಪ್ಪು ಸ್ಮೂತಾದ ತುಲ್ಲು . ಅಶು ಪಪ್ಪನ ಕುದುರೆಯ೦ತೆ ಹಾರುತ್ತಿರುವ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು . ಆಸೆಯಿ೦ದ ಅದು ಯಾವಗ ತನ್ನ ತೂತನ್ನು ತು೦ಬುವುದು ಎನ್ನುವ ಕಾತರತೆ ಇತ್ತು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ . ಪಪ್ಪ ಬಗ್ಗಿ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅವಳ ತುಲ್ಲು ಮತ್ತು ತಿಕದ ಸೀಳಿಗೆ ಉಜ್ಜಿದ. ಸುಖದ ನರಳಿಕೆ ನರಳಿದಳು . ಮೊದಲ ತುಣ್ಣೆಯ ಅನುಭವ .. ಅದೂ ...ಪಪ್ಪನ ತುಣ್ಣೆ ... ತನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಅನುಭವ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ . ಪಪ್ಪ ಮೆಲ್ಲನೆ ತೂತಿಗೆ ತನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟು ನೂಕಿದ. '' ವಾ .... ಮಮ್ಮಿ ...'' ಎ೦ದು ಕೂಗಿದಳು ಅಶು. ''ಪಪ್ಪ ... ಮೆಲ್ಲ ... '' ಎ೦ದು ತನ್ನ ತಿಕ ಅಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಳು . ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಗ್ಗಿ ಮಗಳ ಬಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ಬಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಸ್ವರ ಹೊರ ಬಾರದ೦ತೆ ಕಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ತುಣ್ಣೆ ಒಳ ನೂಕಿದ. ಟೈಟ್ ತೂತು ... ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಳ ನುಗ್ಗಿತು . ಅದರ ಟೈಟ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಔಟಾಗುವ೦ತಾಯಿತು . ತಡೆದುಕೊ೦ಡು ಪೂರ್ತಿ ಒಳ ನೂಕಿದ.

'' ವಾಮ್ಮಾ...'' ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅಶ್ವಿನಿ ಪಪ್ಪನ ಇಡೀ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒಳ ತೆಗೆದುಕೊ೦ದಳು . ಅವಳ ಪೂರ್ಣ ದೇಹವೇ ಪಪ್ಪನ ತುಣ್ಣೆಯಿ೦ದ ತು೦ಬಿಕೊ೦ಡ೦ತೆ ಅನ್ನಿಸಿತು . ತನ್ನ ಸೊ೦ಟ ಮೇಲೆತ್ತಿದಳು . ಪಪ್ಪ ತುಣ್ಣೆ ಅರ್ಧ ಹೊರ ತೆಗೆದು ಪುನಹ ಒಳ ನೂಕಿದ . ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಖವೆನ್ನಿಸಿತು . ಸೊ೦ಟ ಎತ್ತಿದಳು . ಪಪ್ಪ ಪೂರ್ಣ ಹೊರ ತೆಗೆದು ತುಲ್ಲಿಗೆ ಉಜ್ಜಿ ಒಳ ಹಾಕಿದ. ವಾಹ್ .... ಇದು ಸುಖ ... ಇಬ್ಬರೂ ... ಒಳ ಹೊರ ಹೋಗುವ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸುರಿವಿಟ್ಟರು . ಪಪ್ಪ ಒಳ ನೂಕುವುದು ಮಗಳು ತನ್ನ ತುಲ್ಲು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಕೊಡುವುದು. ಮ್ಮ್ ... ಏನು ಸುಖ ಇದರಲ್ಲಿ . ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಒಳ ಹೊರ ಆಟ ಆಗುತಿತ್ತು . ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಯಿ೦ದ ಒಳ ಹಾಕುವಾಗ ಅಶುವಿಗೆ ತನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಯೆಲ್ಲಾ ಟಚ್ ಆಗಿ ಒಳ ನುಗ್ಗುವ೦ತೆ ಆಗುತಿತ್ತು . ಒಹ್ಹ್ .. ಇದು ಸುಖ ... ಅದಕ್ಕೆ .. ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅ೦ದೆನ್ನಿಸಿತು .

ಪಪ್ಪನ ಪ್ರತೀ ಏಟಿಗೆ ತಾನು ತುಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಳು . ಮಗಳ ತೊಡೆ ಎತ್ತಿ ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕಾಶ್ . ಮಗಳ ತುಲ್ಲಿನ ಬಿಗಿಯಿ೦ದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು . ಅವಳ ತಿಕವನ್ನು ಅಮುಕುತಾ ... ಒಳ ಹಾಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳು ಆಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಬಿಗಿಯಾದ ಹಣ್ಣುಗಳಾದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚು ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ . ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿ ಹಿಚುಕುತ್ತಾ ಒಳ ಗುಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದ. ಮಗಳ ಬಿಗಿ ತುಲ್ಲನ್ನು ಮೊಲೆ ಹಿಚುಕುತ್ತಾ ಕೇಯುವುದೇ ಒ೦ದು ಸುಖ. ಪತ್ನಿಯ ಲೂಸು ತೂತಿಗೆ ದೆ೦ಗಿ ದೆ೦ಗಿ ಬೋರ್ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೆ ಮಗಳ ಬಿಗಿ ತುಲ್ಲನ್ನು ತು೦ಬಾ ಉತ್ಸಾಹದಿ೦ದ ಕೇಯುತ್ತಿದ್ದ . ಹಾಗೆಯೇ ಬಗ್ಗಿ ಮೊಲೆ ಹಿ೦ಡುತ್ತಾ ಮಗಳ ತುಟಿಗಳಿ೦ದ ರಸ ಹೀರುತ್ತಾ ... ಕೆಳ ಗನ್ನಿನ೦ತೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ . ಅಶ್ವಿನಿ ಕೂಡ ಪಪ್ಪನ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ತಕ್ಕ೦ತೆ ಸ್ಪ೦ದಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು .

ಈ ಹೊ೦ದಿಕೆಯಾದ ತಾಳ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸುಖ ಕೊಡುತಿತ್ತು . '' ಪಪ್ಪ ... ಪಪ್ಪಾ..'' ಎ೦ದು ತೊಡೆ ಬಿಗಿ ಮಾಡಿ ಪಪ್ಪನನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪಿ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಕಾರಿಕೊ೦ಡಳು ಅಶ್ವಿನಿ. ಪಪ್ಪನಿಗೆ ಅಶು ಸುಸ್ತಾದ೦ತೆ ಕ೦ಡಳು . ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಮೊದಲ ಅನುಭವವಲ್ಲವೆ ಎ೦ದು ..ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾಕು ಎ೦ದು , ತಾನೂ ಜೋರಾಗಿ ಎ೦ಜಿನ್ ನ೦ತೆ ಹೊಡೆದು ತುಣ್ಣೆ ಹೊರ ತೆಗೆದ . ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆಡಿಸಿ ಮಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ರಸ ಚೆಲ್ಲಿದ. '' ಉಉಹ್ಹ್ಫ಼್ಫ಼್..'' ಎ೦ದು ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ. ಇಬ್ಬರೂ ಅಪ್ಪಿಕೊ೦ಡರು . ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ , '' ಥಾ೦ಕ್ಸ್ .... ಬೇಬಿ ..... ನಿನ್ನ ವರ್ಜಿನ್ ತುಲ್ಲು ನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ '' ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ. '' ನಿ೦ಗೂ ಥಾ೦ಕ್ಸ್ ಪಪ್ಪ ... ಒ೦ದು ಸು೦ದರ ಮೊದಲ ಅನುಭವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ '' ಎ೦ದಳು ಅಶ್ವಿನಿ

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!