Kannada Sex Stories Nana Atte Magala Jote Modala Anubhava

Nodi frnds nanu tumba stories na odidini adre nang yala fake tara ansititu so nanu nana jevanadali nededa nijavada story na heltidini Nan hesaru Mahesh nange ega 19 years e kathe 1nd varsha ende nadedidu nan 18 years edaga agha nanu diplomo 1st year ge ogtide nanu nodoke white agi ede adre nanu yav hudgie jotenu mat adtirlila nange aghe sex stories tumba odtide nange tumba esta agitu sex madoduke adre nang astond dhairya erlila agha nam atte magalu shilpa anta edlu yeg edale andre nodudre aghe nan tunne nintkolak shuru agtitu avlu agha 9th standard school ge ogtidlu avl boobs ole nimbe anin tara small size al edru sexy ag kanustitu sannuk edlu aghe nangu sex stories odi odi mood jasti agtitu,aghe avrig summer holidays bantu agha avlu nam manege bandlu nam maneli nanu appa amma aste edidu 2 rooms etu appa amma ondh room nan ondh room al magtidivi avlu hall al malgtidlu nanu avlna disa nodi nodi tadkolak aglila ondh dina ratri avl malkoli anta kaitide around 1ge hall ge ode avl malgidlu agle nan tamma full mood ge bandi pant enda eche baro tara adtida nanu nidanuk avl hatra ode tshirt night pant alu avl mole yedi nan kannige kuktitu tadkolak aglilananu nidanuke avl mole ge kai akde touch madde press madbeku anstitu adre ond kade baya yed bitre yen aguto anta yenadru agli anta press madbite yestu smooth ag etu andre aghe press madtane erbeku anstitu adre avlig light ag yechrike agoytu nanu beda bidu anta band malko bite 1 week aghe kala kaldhe amel 1week admele appa amma village ge odru nanu shilpa matra edo english movie 300 nodtido adral ondh sex scene ede aga nan avlne nodtide avlu intrest ag ha scene nodtidlu sudden ag nan kade tirgidlu nang ontara agoytu nan tamma bere nitkobita nan atra remote etu avlu channel change madak yeludlu nan change madlila kitkolake antra bandlu remote kitkotirbekadre aghe nan mel bidlu sofa mele malgide nan avlna gati ag tab edko bite tadkolak aglila nan tamma avlig tull ge otudida aghe 1 nimsha avl mole na amki edkobite avlu bidusko bitlu room olgade ontodlu amel ratre ganta mate adlila ratre nan full tempt aghi room al balgu lock madide ankondu jatka odkotide agha shilpa utta madoke karyak sudden olgade band bitlu avl nan edid situation nodi smile madbit adge manege og nintidlu nang full baya agoytu yall amma appa ge helbid talo anta nan taksha adge manege ode shilpa edun plz appa amma ge yelbeda nin yelid yen bekadre madtini ande adeke avl nan tamma nodudlu kelgade nodbitu yen adu agh yetkondidyala yake anta keludlu adeke nanu gotila ninun nodidre ad ag agute ande avlu sari appa ammma atra helala nan kelid kodustya anta keludlu nanu sari yen kelu ande avlu dairy milk kodsu nanu sadya dairy milk alva kodustini ande avlu aghe kushi agi nanun gati agh tabkondlu nan 1ste full mood al ese nanu full gatiag tabkonde avl boobs full nan chest ge press aytu nan tunne avl tullge avl night pant mel endane ogak try madtitu aghe avlna room ganta tabkond bandi manchud mel malkonde avlu agha bidskolak try madtidlu agha nan kelde shilpa plz ed onde ondh sari opko nin kelid yala kodstini nan kail tadkolak agtila plz edru enda yenu problem agala anta helde adake avlu 1 st beda atte ge gotadre lroblem agute andlu nanu ella attege gotagala anta helde amel avl silent adlu nan kail tadkolak aglila avl tshirt na tagde white bra alu adune tagde avl yenu matadlila avl muka full kempuge agbitu nan body full heat agi bisi bisi gali bartitu aghel avl mole na ond kai yali press madtide mate bai enda chup tide agha nange yeg anustitu andre yalo swarga dali edini anustitu adre nan tamma full tempt agogida yavag deng tino rasa bidtino anta kaitida nanu jasti ottu yen boobs yala press madlil ebru full mood ge bandbitido avl pant mate kach yardunu bichde avl tullu full red agi etu nan tamma na nidanuk akde 1st time alva adeke nan tunne avl tull olgade ogtane erlil sakat tight ag etu aghe light ag aki onswalpa press madde shilpa ha anta kirchidlu avl kan inda nir bantu avl kai enda nan sonta na push madak try madtidlu adre nang full mood band bitiu aghe jorag full olgade kalse avl ha amma anta kirchuldlu nan agha start madde agle avl tullu full wet agogi rasa bandbititu nanu force ag odyak start madde nan tunne yest fast ag oditiu andre avl body full red agogitu lachuk lachuk anta full jorag sound bartitu ondh 5 nimsha tadkond tadkond force ag oditid nan tamma rasa bido tara kanustida nang doggy style andre tumba esta avlna ulta malgisi nan tunne na tursi avl mel malkond avl kail yarda gati yag edkonde 1 nimsha keyde rasa enyen baravag nimge gotata tunne dappa agi full force enda dengtivi nanu fulll force ag oditide avl sakat jorag kirchtidlu agtila bidu bidu antidlu biduskolak try madtidlu nan full force ag ondh 12shot continuous ag oddi rasa bitbite agha avlu samadana adlu nange yestu suka gota nan bai bisi gali bartitu nan body aghe ondh swalpa cool agtitu nan rasa avl tull tumba tumbi orgade bandtitu aghe 5 min avl mel malkonde amel avl yedi rasa yal oruskondlu nang sakat kushi aytu 1 st time alva adeke jasti keyak aglila enu keybekitu anustu amel mate.

....e story continue madbek andre comments madi frnds

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!