ಅಕ್ಕನ ತುಲ್ಲಿನ ರಸ ಸವಿದ ತಮ್ಮ ಬಾಗ 5

ಹಾಯ್ ಕಥೆಗೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಬರೆಯೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬೇಕೆಂದು ಅಂದುಕೊಡಿದ್ದೆ.. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕಥೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದೇನೆ… ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಬರೆದರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ…. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ 🙏🙏

ಇದು ನೈಜ ಕಥೆ. ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಯನ್ನು ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಈ ಕಥೆಯ ಐದನೇ ಭಾಗ ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ.

ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಓದಿಲ್ಲದವರು ಅದನ್ನು ಓದಿ

ಜಯ : ಬಿಡೊ ಸಾಕು ನಿದ್ದೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಾಯಿತು.. ಅಂತ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಗಿಕೊಲೊಕೇ ಹೋದಳು.

ಪುನಿ : ಲವ್ ಯೂ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ನಗುತ್ತ ಅವಳ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಗಿಕೊಂಡೇ.

ಮುಂದುವರಿಯುವುದು….

ಅವತುರಾತ್ರಿ ಅಕ್ಕನ ನ ಹ ಲಾಡ್ಜ್ ರೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಯಿದು ಸುಖ ಕೊಟ್ಟಿದೆ

ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗೆ ಬೇಗ ಯದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿಕೆ ರೆಡಿ ಅದ್ವಿ ರಾತ್ರಿ ಏನು ನೆಡೆದೇಇಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ತರ ನೆ ಇದ್ಲು ಅಕ್ಕ ನಾನು ಹಾಗೆ ಕಾರ್ ಹೊದಿಸ್ತಾ ನಿದಾನವಾಗಿ ಅವ್ಳ ಮೊಲೆ ಮೇಲ್ ಕೈ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಕ್ಕ ಲೋ ಗಾಡಿ ಹೊಡಿಸು ಸುಮ್ನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ತಡೆದ್ಲು ನಾನು ಓಕ್ ಸರಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾದೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೊರಡೋಕೆ ಸುರು ಮಾಡಿದಿವಿ ಅಕ್ಕ ಆದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪರ್ವಾಗಿಲ್ಲ ಇವತು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಇರಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ರು ನಾವು ಓಕೆ ಅಂತ ಸುಮ್ನಾದ್ವಿ ಮದುವೆ ಮನೆ ನೆಂಟರು ಯಲ್ಲ ತುಂಬಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇ ನಂಗೂ ಅಕ್ಕಂಗೂ ಒಂದು ರೋಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಾವು ಹ ರೋಮ್ ಬಲ್ಲೆ ಇದ್ವಿ

ಮತ್ತೆ ಆವ್ತು ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಯಲ್ಲ ನೆಂಟರು ಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಬಳಗ ಗಳು ಜೊತೇಲಿ ಅಕ್ಕನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಲ್ ಇದ್ರು ಅವಾತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು ಕೆಲವರು ಅಡುನ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವರ್ಪಡಿದೆ ಅವ್ರು ಮಲ್ಗಿದ್ರ್ ನಾನು ಅಕ್ಕ ಸಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಕುತಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಕಾನ ಮೊಲೆಗೆ ಬಿಡಂವಾಗಿ ಕೈ ಅಕಿ ಕಿವಿ ಅತ್ರ ಹೋಗಿ ಲೇ ಬ ಹೋಗಿ ಮಲಗೊಣ ಅಂದೆ ಆಕ ಲೋ ಪೋಲಿ ಕೈ ತೆಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಬಿಡೋ ಅಂತಿದ್ಲು ನಾನು ಎನ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡು ಯಲ್ಲ ಅವರ ಡೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತವ್ರೆ ಅಂದೆ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಸರಿ ನೆಡಿ ಅಂತ ಅವ್ಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ಲು ನಾವ್ ಇದ್ದ ರೋಮ್ ಕಡೆ ಬಂದ್ವಿ ಬಂದು ಡೋರ್ ತೆಗದು ಲೈಟ್ ಆನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ರೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ 4 5 ಜನ ಅಂಟಿರು ಮಾಲ್ಗವ್ರೆ ಅದು ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಲಿ ಅವಗ್ ಅಕ್ಕನನ್ನ ನೋಡಿ ನಗತಿದ್ಲು ನಾನು ಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ಳಗ್ಲೇ ಬ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂತ ಅವ್ಳ ಮೊಲೆಗೆ ತಿವಿದೆ ಹೇಯ್ ಬಿಡು ಲೋಫೇರ್ ಅಂತಿದ್ಲು ಅಸ್ತ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಆಂಟಿ ಯರ್ ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಪಾ ಅಂತ ಕುಗತಿದ್ಲು ನಾನು ಅಸ್ತ್ರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಂತ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ರೋಮ್ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ

ನಾನು ಅಕ್ಕ ಮತ್ತ್ರ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಟಿರು ಮಲಗಿದ್ರು ಅಕ್ಕ ಲೋ ನಿನ್ ನನ್ನ ಅತ್ರ ಮಲ್ಕೊ ಬೇಡ ದೊರ ಮಲ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಲ್ಪ ದೊರ ದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಗಿದ್ಲು ನಾನು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬಂತು ಹಾಗೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಸೆಡೆನ್ ಗಿ ಮದ್ಯ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಗೆ ಯಚ್ಚರ ಆಯ್ತು ನಂಗ್ರ್ ಹಾಗೆ ಸುತ್ತ ನೋಡಿದೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಯಲ್ಲ ಅಪ್ ಆಗಿತು ಒಂದು ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಹುರಿತ್ತಿತು ಸಣ್ಣ ಬೆಳಕು ಹಾಗೇ ಅಕ್ಕ ನ ಕಡೆ ನೋಡಿದೆ ಅಕ್ಕ ಅವತು ಮದುವೆ ಅಂತ ಸೀರೆ ಅಕೊಡು ಸೀರೆ ಲೇ ಮಲ್ಗಿದ್ಲು ಅವ್ಳ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಆದ್ರೆ ಅವ್ಳ ಸೀರೆ ಯಲ್ಲ ಒಪೆನ್ ಆಗಿ ತು ಅವಳ ಸೀರೆ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅವಳ ತೊಡೆ ಕಾಣಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಂಗ್ರ್ ಅಕ್ಕನ ನೆನ್ನೆ ರುಚಿ ನೋಡಿದ್ಮೇಲ್ ಹೇಗ್ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿದ ಒನ್ ಕಾಂಡೋಮ್ ತಗೊಂಡು ಸುತ್ತ ನೋಡಿದೆ ಯಾಲ್ಲರು ಅವರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಲ್ಗಿದ್ರ್ ಅಕ್ಕನು ಮಲ್ಗಿದ್ಲು ನಾನು ಹಾಗೆ ಆಕ ನ ಅತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಅವ್ಳ ಜಾಕೆಟ್ ಹುಕ್ ಬಿಚ್ಚಿ ದೇ ಅವ್ಳು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಗಿದ್ಲು ಹೊಲದದೆ ಬ್ರಾ ಅಕಿದ್ಲು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಗೋಥಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಕಿದ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನ ತೆಗದು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಗೆ ಕಾಂಡೋಮ್ ಅಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಅಕ್ಕನ ಕಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಕ್ಕ ಮೂಲಗುತಿಡ್ಲ್ಉಉ ಅದು ನಿದ್ರೆ ಕನಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಗೇ ಅವಳ ಸೀರೆನ ಸೊಂಟ ವರೆಗೆ ಯುತ್ತಿ ಅವಳ ಕಾಚನ ಮಂಡೀ ವರ್ರ್ಗೆ ಯಳೆದು ಅಕಿದೆ ಅವ್ಳು ಮಲ್ಗಿದ್ಲು ನಾನು ಹಾಗೆ ಅಕ್ಕನ ಮೇಲ್ ಬಂದು ಅಕ್ಕ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದೇಸರಿ ಅಕಿ ನೂಕಿದೆ ಅದು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಪುಸಕ್ ಅಂತ ಇಂದೇ ಸರಿ ಹೋಗಿತು

ಅಸ್ತ್ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ

ಜಯ : ಅವಳಿಗರ್ ಯಚ್ಚರ ಆಗಿ ಕುಗೊಕೆ ಬಾಯಿ ತೆಗೀತಿದ್ಲು

ಪುನಿ : ಅಸ್ತ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ಳನ ಬಾಯಿ ನ ನನ್ನ ಕೈ ನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡಿದು ಹೇ ಅಕ್ಕ ಹೆದರ ಬೇಡ ನಾನು ಪುನಿ ಅಂತ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅವಳ ಕಿವಿಲೇ ಹೇಳಿದೆ

ಜಯ : ತು ಲೋಫೇರ್ ಎನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀಯ ಹ ಎನ್ ನಿನ್ ಕಥೆ ಅಂತ ನನ್ನ ತಲೆಗ್ ಜಿರಾಗಿ ಮೊಟಕಿದ್ಲು

ಪುನಿ : ಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಂಗೂ ಕೋಪ ಬಂದು ಏನೇ ನಿಮ್ ಅಮ್ಮಂ ನಂಗೆ ಹೊಡೀತಿಯ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಯುತ್ತಿ ತುಣ್ಣೆ ಇಂದ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಹೊಲಗಡೇ ಗುದ್ದಿದೆ

ಅಕ್ಕ ಆಮ್ಮ್.

ಎಂ ಹಹ ಹ ಅಂತ ಜೋರಾಗೆ ಕಿರುಚಿದ್ಲು

ನಾನು ಲೇ ಶಬ್ಧ. ಮಾಡಬೇಡ ಯಾರಾದ್ರೂ ಯದ್ದಾರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳ ಮೇಲ್ ಸವರಿ ಮಾಡೋಕೆ ಸುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ಳು ಮೋದ್ ಮೊದ್ಲು ಸುಮ್ನೆ ಮಲ್ಗಿದವಳು 5 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲ್ ಅವಳು ನಂಗೆ ಸಹ ಕರಿಸುತಿದ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ಳ ಬ್ರಾ ನ ಅರಿದು ಅಕಿ ಅವ್ಳ ಮೊಲೆನ ಚೀಪ್ತಾ ಕೆಯಿತಿದ್ದೆ ನಿದಾನವಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿರು ಅವರ ಪಡಿದೆ ಅವರು ಮಲ್ಗಿದ್ರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೊಬ್ಬ ಆಂಟಿ ನಮಮ್ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಗಿದ್ಲು ಅವ್ಳು ಸೆರಗು ಸರೆದು ಅವಳ ಮೊಲೆ ಸೀಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಅದುನ ನೋಡ್ತಾ ಇವ್ಳನ ಡೆಂಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಮೇಲ್ ಲೇ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ನಿನ್ ತರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ತೋರಿಸದೆ

ಅದುಕೆ ಅಕ್ಕ

ಜಯ : ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ನ ಕೇಯಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಲೋ ಬೇಗ ಮುಗಿಸು ಯರದ್ರ್ಯ ನೋಡುದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಇದ್ಲು

ನಾನು ಸರಿ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಸೂಳೆ ಅಂತ ಡೆಂಗ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ಳ ಕಾಚ ಮಂಡೀ ವರೆಗೆ ಇದ್ರಿಂದ ಅವ್ಳು ತುಲ್ಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಗಳಿಸೋಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಮೇಲ್ ಹ ಕಾಚನ ಕಿತ್ತು ಹ ಮಲ್ಗಿರೋ ಆಂಟಿ ಕಡೆ ಬಿಸಾಕ್ದೆ ಅಮೇಲ್ ಅವಳ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿದ ಸಿರೇನು ಯಳೆದು ಜಕೇಟ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದೆ ಬರಿ ಬ್ರಾ ಅಂಡ್ ಲಂಗ ದಲ್ಲಿಡಲು

ಅಕ್ಕ ಲೋ ಇವತು ಒಂದಿನ ತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಗಲ್ವಾ ಇಂಗೆ ಅಂತಿದ್ಲು

ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇದ್ಲು

ನಾನು ಅಕ್ಕ ಎನ್ ಹೆದರ ಬೇಡ ಟೈಮ್ ಈವಾಗ 2 ಗಂಟೆ ಅದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಈ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಲ್ರಿಗೂ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದು ನಿನ್ ಎನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊ ಬೇಡ ಓಕೆ ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸರಿ ಅಂತ ಸುಮ್ನಾದ್ಲು ನಾನು ಮತ್ತ್ರ್ ತುಣ್ಣೆನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹಿಡು ತುಲ್ಲಿಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿ ನುಗ್ಗಿಸಿದೆ ಅವ್ಳು ಹಾಗೆ ಅಮಮ ಅಮಮ್ಮ್ ಅಮಮಮಮಮಂಮಾಮ್ ಅಮ್ಮಾಮ್ಮಾಮ್ ಅಹಹಹ್ ಮಾಮಮ್ ಅಂತ ನಿದಾನವಾಗಿ ಅಪಾಪಆಪ್ ಅಪ್ಪಅಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನಂ ಕಿವಿ ಯಲ್ಲಿ ನರ್ಲ್ತಿದ್ಲು ನಾನು ಹಾಗೇ ನಿದಾನವಾಗಿ ಸದ್ದು ಬರದೆ ಕೆಯಿತಿದ್ದೆ ಅದ್ರರು ಅಕ್ಕ ರಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಪಟ್ ಪಟ್ ಪಟ್ ಪಟ್ ಆಪ್ತ ಅಂತ ನಿದಾನವಾಗಿ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಅವ್ಳನ ಕಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಲೇ ಸೂಳೆ ನಿನ್ನ ಯಲ್ಲಿಬೇಕಾದ್ರು ಕೆಯಿತಿನಿ ಕಣೆ ನಿನ್ ಹೊಪ್ಪಿದ್ರೆ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಅವ್ಳನ ದೆಂಗತ ಇದ್ದೆ

ಅಕ್ಕ ಪೋಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ನಿನು ಅಡುಕೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ತು ಲೋಫೇರ್ ಅಂತ ಸುಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು

ಲೇ ಚೀನಾಲಿ ಅಕ್ಕ ಭೋಸುಡಿ ಲೆಲೇ ನನ್ನ ಸೂಳೆ ಲೇ ಲೇ ಅಂತ ಅವ್ಳನ ಬೈತ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿದ್ದೆ ಅಕ್ಕ ನು ಸುಖ ದಲಿ ತೇಲ್ತಿದ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕ ಲೋಲೋ ಸಾಕು ಬಿಡೋ ಆಗ್ತಿತಿಲ್ಲ ಆಮಮಮಮಮ ಮಾಮಮಮ ಮಾ.. ಆ. ಆ. ಆ.. ಆ.. ಆ. ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾಮಮ್ ಅಮ್ಮಮಾ ಮಾಮ್ಮ ನಂದು ಬಂತು ಬಂತು ಅನಾಯ್ತಾ ತಡೀತಿದ್ಲು

ಲೆಲ್ ಭೋಸುಡಿ ನಿಂದು ಬಂತು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇರು ಅಂತ ಇನ್ನು ಕುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಕುಟ್ಟುತಃ ಇದ್ದೆ ಇನ್ನೇನು ನನ್ನ ಕಾಮ ರಸ ಬರ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಸ್ತ್ರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಆಂಟಿ ಯದ್ದು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಲು ನಂಗ್ರ್ ಬಯ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬೇಡಿಸಿನಿಂದ ಮುಸಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಅಕ್ಕಣ್ಣ ಕೆಯೊದ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಕ್ಕನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊದ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಲೋ ಏನೋ ಮಾಡೋದು ತು ಅಂತ ಅಕ್ಕ ಅವ್ಳ ಬಟ್ಟೆ ಹುದುಕ್ತಿದ್ಲು ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ನಿರೆ ಅಂತ ಅವ್ಳನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಸ್ತ್ರಲ್ಲಿ ಹ ಆಂಟಿ ಯದ್ದು ನೀರು ಕುಡಿದು ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಲು ಹಾಗೆ 15 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಯಳ್ಕೊಂಡು ಗೋಡೆ ಅತ್ತಿರ ಮಲ್ಕೊಡೆ ಹ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕನ ಮೇಲ್ ಬಂದು ತುಣ್ಣೆ ಇಡಿದು ಕೆಯಿಯೋಕೆ ರೆದಿಯಾದೆ ಅಕ್ಕ ಬೇಡ ಸಾಕು ಬಿಡು ಅಂತ ರಗ್ ನ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಿದ್ಲು ನಾನು ಲೇ ಕೊಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ನು 10ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಗೋಗರೆ ತಿದ್ದೆ ಲೇ ಲೇ ಅಂತ ಅವ್ಳು ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ಲು ನೋಡು ಈವಾಗ ನಿನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹ ಅಂಟಿನ್ ಕೆಯಿತಿನಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೋ ಅಂದೆ ಅಕ್ಕ ಹ ಲೋ ಏನೋ ನಿಂತು ನಿನ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿಯ ಬಿಡು ಗೊತ್ತು ತು ತಗೋ ಅಳಗಾಗು ಅಂತ ಅವಳ ಎರಡೂ ಕಾಲನ್ನು ಹಗಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಳು ನಾನು ಹಾಗೆ ನಾನು ಅಕ್ಕನ ತುಳ್ಲಿಗೆ ತುಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟು ಸುರು ಮಾಡಿದೆ

ಅಕ್ಕ ನಿದಾನವಾಗಿ ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಕಿ

ಅಯ್ಯೋಓ… ಅಮ್ಮಾ ಆಆಆಆಆಆಅ… ಪುನಿ….
ನಾನ್ ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ ಮಾರಾಯ…. ಅಬ್ಬಾಆಆಆ………… ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಹಡ್ತಿಯ ನೇನು….. ಅಮ್ಮಾಆಆಆಆಆಆಆ……. ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಹಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕೊಂದ ಬಿಡ್ತೀಯ ನನ್ನ?….. ಆಆಆಆಆಅಹ್……….. ” , ಅಕ್ಕ ಹೇಳೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು.. ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಹಟ್ಟಡೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನ ಜೋರ್ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡಿತಿದ್ದೇ ” ಉಇಮಾ…. ಅಯ್ಯೋಓಓಓಓಓಒ…. ಆಆಆಆಆಆಆಹ್… ಹಮ್ ಮ್ ಮ್ ಮ್ ಮ್ ಮ್……… ಅಯ್ಯೋಓಒಓಓಓಓಓಓಓಓಓ……… ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ…….. ನಿಲ್ಸೋಓಓಓಓಓಓಓಓ… ” ಅಂತ ಬೇಡ್ತ ಇರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಾ. ಒಂದರ ಮೆಲೊಂದ್ರಂತೆ ೪-೫ ಬಾರಿ ಕಾಮೋತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರು. ಪುುನಿ ಪುುಣ್ ಅಂತ ಕನವರಿಸ್ತ ಔಟ್ ಅದ್ಲಲು ಅಕ್ಕಾ ಅಂತ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿದೇ

ಲೋ……… ಈಗಾಗ್ಲೇ ನೊವಾಗೋಗಿದೆ… ಉರಿತ ಇದೆ,… ಪ್ಲೀಸ್……. ” ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡ್ತ ಇದ್ಲು ಅಕ್ಕ. ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಔಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ತಡ್ಕೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದೆ.

ಅಕ್ಕ ಬಿಡು ಸಾಕು ಅಂತಿದ್ಲು

” ಸರಿ ಜಯ ಮೇಡಂ………. ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ………… ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಲೆ ಬೇಕು…….. ಬೋಸುಡಿ… ನೀನು ಈ ದೆಂಗಾಟನ ಯಾವತ್ತು ಮರಿಯಲ್ಲ….. ಹಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರು….

ಅಂತ

” ಅವಳ ತುಲ್ಲನ್ನ ತನ್ನ ಎರಡು ಬೆರಳಿಂದ ಅಗಲ ಮಾಡ್ತಾ, ಅವರ ತನ್ನ ಬೆರಳಿಂದ ಅಲುಗಾಡಿಸ್ತ, ಸರ್ರನೆ ಬಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ನೆಕ್ಕಿ. ಅಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮೂಲಗುತ ಸುಖ ದಲ್ಲಿ ಚಾಪೆ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಅಕ್ಕ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸುತ್ತು ತಯಾರಾಗಿದ್ಲು. ಈಗ ಪಕ್ಕಾ ಸೂಳೆ ಥರ ಒಂದಾದ ನಂತ್ರ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಸುಖಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಿದ್ಲು

ಅಕ್ಕ. ನ ತುಲ್ಲಿನ ಕೂದಲ. ಸುತ್ತ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ಕೂದಲು ಎಳೆಯೊದ್ನ ತಾಡಿಡ್ಲ್ಲ್ ಅಕ್ಕಾ ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಬೆಂಕಿ ಉಗುಳುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಚಲನೆಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಕಾಮದ ಕೋರಿಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತ, ಪಕ್ಕದ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಉರಿತ ಇದ್ದ ಮೇಣದಬತ್ತಿ ತೆಗೆದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅರಿಸಿದೆ ಈವಾಗ ರೋಮ್ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲು ಆಗಿತು

ಅಕ್ಕಾ ಅಯ್ಯಯ್ಯೊ……… ಅಮ್ಮಾಆಆಆಆ…. ಸತ್ನೋ………. ಉಯೀಈಈಈಈ….. ಆಆಆಆಆಆಆಆಅ ದೆವ್ರೇಏಏಏಏಏಏಏಎ…….. ” ಅಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿ ಎರಡು ಕೈಯಿಂದ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದ್ ಲು.

ನಾನು ಲೇ ಅಕ್ಕ

” ಏನು, ಹ ಅಂಟಿರ್ಣ ನ ಎಬ್ಬಿಸೋಕೆ ಇಷ್ಟಾನ ಈಗ…. ಅಕ್ಕ?.. ಇದು ನೀನೆ ಕೊಟ್ಟ ಐಡಿಯಾ… ಕೂಗಬೇಡ.. ” ಅಂತ ಅವಳ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟು ಚೀಪ್ತಾ ಹೇಳಿತಿದ್ದೆ. ಮತ್ತುತ್ರ್ ಕೆಯುತ್ತಿದ್

ಓ. ಅಮ್ಮಾಆಆಆಅ…. ಸಾಕು ನಿಲ್ಸು… ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್…. ಪ್ಲೀಸ್… ನಿಲ್ಸು ನಿಲ್ಸು.. ನಾನ್ ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ….. ಪ್ಲೀಸ್ ” ಕಿರಚ್ತಾ ಇದ್ಲು ನಿದಾನವಾಗಿ,

ನಾನು ಹಾಗೆ ಅವ್ಳನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಹಗೆ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಗುಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಅಕ್ಕ ಅಮಮಮ್ಮ ಮಮಮಮಾ ಅಮ್ಮಾ. ಅನತಾ ಇದ್ಲು ನಾನು ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದ ಬೇಡಿಸಿಟಿನ ತೆಗೆದು ಹಗರ್ ಫುಲ್ ಬೆತ್ತಲೆ ಯಾಗ್ರ ಅಕ್ಕನ ಕತ್ತಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಅಕಾಕ್ ಅಹ್ಹಹಹ ಅಹ್ಹಹ ಅಹಹ್ ಹಹಹ್ ಹಹ್ಹ ಅಹ್ಹ ಹಹಹ್ ಅಮ್ಮಾ ಮಾಮ್ಮ್ ಮಾಮಮ್ ಮಮಾ ಅಮ್ಮಾ ಅಂತ ಸುಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ನಾನು ಅವ್ಳನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಹಗೆ 20 ಶಾಟ್ ಅಕ್ಕಾನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಸ ಬರೋ ಅಗೆ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮಮಾ ಅಮ್ಮಮಾ.
ಆಮ್ ಜಯ ಆಜ್ಯ ಲೇ ಸೂಳೆ ಲೆಲ್ ಅಮಮ್ಮ್ ಮಾಮ್ ಮಮ ಅಕ್ಕಕಾಕ್ಕ್ ಅಕಾಕಕಾಕ್ ನಿನ್ ತುಲ್ನ ಕೆಯಿಯ ಹಹಹ್ ಹಹ್ಹ ಹಹ್ಹ ಅಹಹಹ್ ಹಾಹಾ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದು ರಸ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಕ್ಕ ಅಹ್ಹ ಹ್ಹಾಹ್ ಹ್ಹ ಹಹ್ ಹ್ಹ ಅಂತ ಇದ್ಲು ನಾನು ಹಾಗೆ ಅವ್ಳ ಮೇಲ್ 5 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಮಲಗಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಟೈಂ ನೋಡಿದೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಂ ಅವಗ್ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆ ಯಾಗಿತು ಅಕ್ಕನ ನೋಡಿದೆ ಅಕಾಕ್ನ ಮೊಲೆ ಫುಲ್ ಬೆಟ್ಟಲೆಯಾಗಿತು ಅವಳು ಹುಟ್ಟ ಸೀರೆ ಯಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಅಕ್ಕ ನ ಅತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಲೇ ಬಟ್ಟೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ಳು ಹ ಸರಿ ಅಂತ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲ್ಗಿದ್ಲು ನಾನು ಅವ್ಳ ಮೊಲೆ ಅಮುತ ಮಲಗಿದೆ ಹಾಗೆ 2 ಗಂಟೆ ಗಳ ಕಲಾ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೇ 6.30 ಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಚ್ಚರ ಆಯ್ತು ನಾನು ಯದ್ದು ನೋಡಿದೆ ರಾತ್ರಿ ರೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಹೆಂಗಸರು ಇರನಿಲ್ಲ ಅಕಾಕ್ ಇನ್ನು ಮಲ್ಗಿದ್ಲು ನಾನು ಹಾಗೆ ಯದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಹೊಗಿ ತಿರ್ಗಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕೆ ಹೋದೆ……

ಇದಿಷ್ಟು ನನ್ನ ಕಥೆ

ಮುಂದುವರೆಯುದು…..

id : [email protected]

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!