ಅಕ್ಕನ ತುಲ್ಲಿನ ರಸ ಸವಿದ ತಮ್ಮ ಬಾಗ 4

ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪುನಿ. ನಾನು ನನ್ನ ನಿಜ ಜೀವನದ ಕಥೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಥೆ ಬರೆಯಲು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಇದು ನೈಜ ಕಥೆ. ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಯನ್ನು ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಈ ಕಥೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ.

ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಓದಿಲ್ಲದವರು ಅದನ್ನು ಓದಿ

ಪುನಿ : ಅವಳ ತುಟಿಗೆ ಗಾಢವಾಗಿ ಚುಂಬಿಸುತ್ತಾ ಅವಳ ದಪ್ಪ ತಿಕವನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಿಸುಕುತ್ತಿದ್ದೇ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಚೀಪಿದೇ

ಜಯ : ಬೇಗ ಮಾಡೋ ನನಗೆ ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಳು.

ನಾನು ಅವಾಗ ಅವಾಗ್ಲೇ ಏನೋ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅವ್ಳನ ಕೀಚೈಸ್ತಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ

ಬನ್ನಿ ಕತೆಗೆ ಬರೋನೋ

ಆಯ್ತು ಕಣೆ ಅಕ್ಕ ಬ ಇವತು ನಿಂಗೆ ಸುಖ ಕೊಡ್ತಿನಿ ಅಂತ ಅವ್ಳನ ಮೇಲ್ ಯಬ್ಬಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಕೊಂಡೇ

ಪುನಿ : ಹೂಂ ಚಿನ್ನಾ ಬಂದೆ. ನೀನು ಗೋಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಬಗ್ಗಿ ನಿಲ್ಲು ಅಂದೇ.

ಜಯ : ಹೂಂ ಕಣೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋಡೆಗೆ ಕೈ ಒರಗಿಸಿ ತಿಕ ತುಲ್ಲು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಬಗ್ಗಿ ನಿಂತಳು.

ಪುನಿ : ಅವಳ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಕೈಯಿಂದ ಎಂಜಲು ತುಣ್ಣೇ ಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಜಲು ಹಚ್ಚಿ ಅವಳ ತಿಕವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವಳ ತುಲ್ಲು ಚೀಪಿ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿದ. ನಂತರ ಎದ್ದು ತನ್ನ ತುಣ್ಣೇ ಹಿಡಿದು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಒಳಗೆ ದೂಡಿದ. ಪುಸಕ್ಕನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಯಿತು.

ಜಯ : ಅಮ್ಮಾ ಆಹ್ಮ್ಮ್ ಅಂತ ಮುಲುಗಿದಳು. ಹಾಗೆ ಮುಳುಗುತ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ನ ಕೈ ನಲ್ಲಿ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಮಾಡಿ ತಡೆದಳು ಅಕ್ಕ ಜಯ

ಪುನಿ : ಯಾಕ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ತಡೀತಿದ್ಯ ಅಂತ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವಳ ಕತ್ತಿಗೆ

ಜಯ : ಲೋ ಕಾಂಡೋಮ್ ಅಕೊಲೊ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಎನ್ ನನ್ನ ಬಸುರಿ ಮಾಡ್ಬೇಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದಿಯ ಅಂತ ಮೂಲಗುತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು

ಪುನಿ : ಅಕ್ಕ ಸೋರಿ ಕಾಂಡೋಮ್ ತರೊದ್ ಮರ್ಥಿದಿನಿ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ

ಜಯ ಲೋ ಯಾಕ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿಯ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ತಗೋ ಬಾ ಹೋಗು ನಂಗ್ರ್ ಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ ತಂದಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ನಾನು ಸರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿದ ಕಾಂಡೋಮ್ ನ ತಂದು ಅಕ್ಕಂಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಡುನ ಅಕ್ಕನೆ ಅಕಿದ್ಲು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಗೆ ನಾನು ಅಸ್ತ್ರಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಕ್ಕನ ಕೆಯಿಯೋಕೆ

ಪುನಿ : ಅವಳ ದಪ್ಪ ತಿಕವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೊಂಟವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತ ತನ್ನ ತುಣ್ಣೇ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ತೂರಿಸಿ ಕೆಯ್ಯತೊಡಗಿದೇ

ಜಯ : ಆಹ್ಮ್ ಆಹ್ಹ್ ಉಮ್ ಉಮ್ ಆಹ್ ಆಹ್ಮ್ಮ್ಅನ್ನುತಾ ಮುಲುಗತೊಡಗಿದಳು.

ಪುನಿ : ಹಾಗೆ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಾ ತನ್ನ ತುಣ್ಣೇಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೇ.

ಜಯ : ಹೂಂ ಊಂ ಊಂ ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ ಅಮ್ಮಾ ಆಹ್ಹ್.. ಫಕ್ ಫಕ್ ಮೀ ಮೋರ್ ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಕೆಯ್ಯು ಆಹ್ಹ್ ಅಂತ ಮುಲುಗುತ್ತಿದ್ದಳು.

ಪುಬಿ : ಐ ಫಕ್ ಯೂ ಬೀಚ್.

. ನನ್ನ ಸೂಳೆ ಅಕ್ಕ.. ಚೂಲು ರಾಣಿ ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ ಅಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೇ. ಅಕ್ಕ ನೀನು ನನ್ನ ರಾಣಿ ಕಣೆ ಅಕಾಕ್ ಈ ಸುಖ ಕಾಗಿ ಕೈತಿದ್ದೆ ಕಣೆ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಸೂಳೆ ಮುಂಡೇ ಅಂತ ಜೋರ್ ಜೋರ್ ಆಗಿ ಅವಳ ತಿಕ ಇಡಿದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ…..

ಜಯ : ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ ನನ್ನ ಮಿಂಡ… ಆಹಹ ನನ್ನ ತಮ್ಮ… ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ ಆಹ್.. ಈ ಸೂಳೆ ಅಕ್ಕನ ತುಲ್ಲು ಕೆಯ್ದು ಚಿಂದಿ ಮಾಡೋ ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ ಅಂತ ಉನ್ಮಾದದಿಂದ ಮಾದಕವಾಗಿ ಮುಲುಗುತ್ತಿದ್ದಳು.

ಪುನಿ : ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ ತಗೊಳೆ ಸೂಳೆ ಅಕ್ಕ.. ಈ ಮಿಂಡನ ತುಣ್ಣೇ ಸುಖ ಅಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೇ.

ನಾನು ಕೆಯ್ಯುವ ರಭಸಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತೊಡೆ ಅವಳ ತೊಡೆಗೆ ತಾಗಿ ಟಪ್ ಟಪ್ ಟಪ್ ಟಾಪ್ ಟಾಪ್ ಟಪ್ ಟಪ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಿತ್ತು.

ಪುನಿ : ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ ಫಕ್ ಫಕ್ ಮೀ ಮೋರ್ ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಕೆಯ್ಯು ಆಹ್ಹ್ ಅಂತ ಮುಲುಗುತ್ತಿದ್ದಳು.

ಪುನಿ : ಇಷ್ಟು ಆಸೆ ಇದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಟ್ಕ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಮೃದುವಾಗಿ ಅವಳ ತಿಕಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ವೇಗವಾಗಿ ತುಣ್ಣೇ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಆಳಕ್ಕೆ ತೂರಿಸಿ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೇ.

ಜಯ : ಆಹ್ಹ್ ಅಮ್ಮಾ ಆಹ್ ಆಹ್.. ಹೀಗೆ ಕಣೋ.. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ವಿರೋಧಿಸಿದಂಗೆ ನಾಟ್ಕ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದಳು ನಗುತ್ತಾ… ಅಮ್ಮಮಾಮ್ ಅಮಮ್ಮ ಅಹಹ್ಹಹ ಮಾಮಮಮ ಆಮಮಮಮಮ ಮಾಮಮಮ ಅಮಮ್ಮ್ ಅಹ್ಹಃ ಅಹಹ್ಹ್ಹಹಹಹ್ ಅಂತ ಎಡಲುಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್

ಪುನಿ : ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್.. ಒಳ್ಳೆ ಸಾಚಾ ನೀನು.. ನನ್ನ ಸೂಳೆ ಅಕ್ಕ… ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲು ಕೆಯ್ಯಲು ಕೊಟ್ಟಿಡಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನುತ ಜೋರಾಗಿ ತುಣ್ಣೇಯನ್ನು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ತೂರಿಸಿ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೇ

ಜಯ : ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್… ಊಂ ಊಂ ಆಹ್ಹ್… ಮದುವೆ ಅಗೋ ವರೆಗೂ ವರ್ಜಿನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದ್ರರೇ ನಿನಗೆ ತುಲ್ಲು ಕೊಡುವ ಅಗೆ ಆಯ್ತ್ ಎನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನರ್ಲ್ತಿದ್ಲು.. ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಈ ತರ ಹೊರ ಬಂದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ… ಕೆಯ್ಯುವ ಆಯ್ತಾ ಅಂದಳು. ಹಾಗೆ ಅಮಮ್ಮ್ ಮಮಾಮಮ್ ಮಾಮಮಮ ಅಹಹಹಹ್ ಆಹ್ಹ್ಹಃಹಃ ಅಂತಿದ್ಲು

ಪುನಿ : ಆಯ್ತು ಕಣೇ ಸೂಳೆ ಅಕ್ಕ.. ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ನೀನು ಮನೆಯವರ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಆದ್ರೆ ರೋಮ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲು ನಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಾ ಅವಳ ಮೊಲೆ ಯನ್ನು ಹಿಚುಕುತಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತುಣ್ಣೆ ಅಕಿ ಜೋರಾಗಿ ಜಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ…..

ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೆಯ್ದು..

ಜಯ : ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ ಅಮ್ಮಾ ಆಹ್ಹ್ ಅಮ್ಮಾ.. ನಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಣೋ… ಆಹ್ ಆಹ್ ಊಂ ಊಂ ಉಮ್ಮ್ ಅಂತ ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ಮುಲುಗುತ್ತಿದ್ದಳು.

ಪುನಿ : ಬರಲಿ ಚಿನ್ನಾ… ಅಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ.

ಜಯ : ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ ಆಹ್ ಆಹ್ ಅಮ್ಮಾ ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ ಊಂ ಸಾಕು ಸಾಕು ಆಹ್ಹ್ ಬಂತು ಬಂತು ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ ಅನ್ನುತ್ತಾ ತನ್ನ ತುಲ್ಲಿಂದ ಪಿಚ್ ಪಿಚ್ಕ ಅಂತ ರಸ ಸುರಿಸಿದಳು.


ಪುನಿ : ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಂದ ತನ್ನ ತುಣ್ಣೇ ಹೊರ ತೆಗೆದು ಅವಳನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿಸಿ ಅವಳ ತುಟಿಗೆ ತುಟಿ ಸೇರಿಸಿ ಗಾಢವಾಗಿ ಚುಂಬಿಸಿದ. ಹಾಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಅವಳ ದಪ್ಪ ಮೊಲೆನ ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೀಪಿದ.

ಜಯ : ಆಹ್ಹ್ ಉಮ್ ಉಮ್ ಅಂತ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದ್ಲು.

ಪುನಿ : ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅವಳ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೀಪಿ ಅವಳ ತೊಡೆ ಅಗಲಿಸಿ ಬಾಗಿ ತನ್ನ ತುಣ್ಣೇ ಹಿಡಿದು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ತೂರಿಸಿದೇ.

ಜಯ : ಆಹ್ಮ್ ಅಂತ ಮುಲುಗಿದಳು. ಸೊಂಟ ಅಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು

ಪುನಿ : ಅವಳ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತನ್ನ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿ ಅವಳ ದಪ್ಪ ತಿಕವನ್ನು ಹಿಡಿದು ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಯ್ಯತೊಡಗಿದ. ಅವಳ ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಸ ತುಂಬಿದ್ದರಿಂದ ತುಣ್ಣೇ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪಚಕ್ ಪಚಕ್ ಪಚಕ್ ಪಚಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದ್ದ ರೋಮ್ ತುಂಬಾ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಿತ್ತು.

ಜಯ : ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ ಅಮ್ಮಾ ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ ಊಂ ಊಂ ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ ಅಂತ ಸುಖದಿಂದ ಮುಲುಗುತ್ತ ಅವನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಳಸಿ ಅವನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಳು.

ರೋಮ್ ಪೂರ್ತಿ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕನ ಕಾಮದ ವಾಸನೆ ಬರುತಿತ್ತು

ಪುನಿ : ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ ಆಹ್ ನನ್ನ ಸೆಕ್ಸಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಅವಳ ದಪ್ಪ ತಿಕವನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಿಡಿದು ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ.

ಜಯ : ಆಹ್ಹ್ಮ್ಮಾ ಆಹ್ಹ್ ಅಮ್ಮಾ ಆಹ್… ನನ್ನ ತಮ್ಮ… ಅಲ್ಲ.. ನನ್ನ ಮಿಂಡ.. ಪುನಿ….. ಪುನಿ.. ಪುನಿ…. ಅಂತ… ಆಹ್ಹ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಿ ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ ಅಂತ ಸುಖದಿಂದ ಮುಲುಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಾನು ಕೆಯ್ಯುವ ರಭಸಕ್ಕೆ ಅವಳ ದುಂಡನೆಯ ದಪ್ಪ ಮೊಲೆಗಳು ಆಚೆ ಈಚೆ ಜಿಗಿಯುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಪುನಿ : ನಾನು ಅಕ್ಕನ ತಿಕವನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಿಡಿದು ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಾ ಅವಳ ದಪ್ಪ ಮೊಲೆಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚೀಪುತ್ತಾ ಮೃದುವಾಗಿ ಕಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದೇ. ತಿಕಕ್ಕೆ ಚಟರ್ ಚಟರ್ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ

ಜಯ : ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ ಕಚ್ಚ ಬೇಡ್ವೋ ನನ್ನ ಮಿಂಡ… ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ ಆಹ್ ಆಹ್ ಅಂತ ಸುಖದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಳು.

ಪುನಿ : ಆಯ್ತು.. ಸೂಪರ್ ಸೂಳೆ ಅಕ್ಕ… ಅಂತ ಉನ್ಮಾದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೇ.

ಜಯ : ಉನ್ಮಾದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಕು ಸಾಕು ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ ಆಹ್ ಬಿಡೊ ಲೋಫರ್ ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ ಅಂತ ಮುಲುಗುತ್ತಿದ್ದಳು.

ಪುನಿ : ನಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ.. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲೆ ಸೂಳೆ ಅಕ್ಕ… ಅಂತ ಬಿಡದೆ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ.

ಜಯ : ಆಆಆ ಆಹ್ ಆಹ್ ಅಮ್ಮಾ ಆಹ್ಹ್ ಅಮ್ಮಾ… ಸಾಕೊ ಬಿಡು.. ಲೋಫರ್ ನಿಲ್ಲಿಸು ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ ಅಮ್ಮಾ.. ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ಚಿಂದಿ ಆಯ್ತು ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ ಅಂತ ಸುಖದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಳು.

ಪುನಿ : ಆಯ್ತು ಅಕ್ಕ ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ ನಂದು ಬಂತು ಆಹ್ಮ್ ಆಹ್ಹ್ ಅಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆರಡು ನಿಮಿಷ ಕೇಯ್ದು ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ ಆಹ್ ಅಕ್ಕ ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ ಅಂತ ಮುಲುಗಿ ಹಾಗೆ ಕೆಯುತ್ತ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಒಳಗೆ ಪಿಚ್ ಪಿಚ್ಕ್ ಅಂತ ತನ್ನ ತುಣ್ಣೇ ರಸ ಸುರಿಸಿದ.


ಜಯ : ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ ಲೋಫರ್ ಒಳಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಿ ಅಂದಳು.

ಪುನಿ : ಅದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದೆ. ಕಣೆ ನನ್ನ ಸೂಳೆ ಅಂದೆ

ಜಯ : ಇರಲಿ ಬಿಡು.. ನನ್ನ ಮಿಂಡನ ತುಣ್ಣೇ ರಸ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಾಯಿತು ಅಂದಳು ನಗುತ್ತಾ.

ಅಮೇಲ್ ನಾನು ಲೇ ನನ್ನ ಸೂಳೆ ಅಕ್ಕ ಕಾಂಡೋಮ್ ಅಕಿದಿನಿ ಕಣೆ ಎನ್ ತಲೆ ಕೇಡ್ಸೋಕೋ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ

ಪುನಿ : ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಒಳಗೆ ಕಾಂಡೋಮ್ ಅಕಿದ ತನ್ನ ತುಣ್ಣೇ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು ರಸ ಸುರಿಸುತ್ತ.. ಕಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ

ಜಯ : ಅವನ ತುಟಿಗೆ ಚುಂಬಿಸುತ್ತ ಇದ್ಲು

ಪುನಿ : ಇದು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳ ತುಟಿಗೆ ಗಾಢವಾಗಿ ಚುಂಬಿಸುತ್ತಾ ಅವಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ. ಅವಳ ದಪ್ಪ ಮೊಲೆ ಅವನ ಎದೆಗೆ ತಾಗಿ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಆದವು.

ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುದ್ದಾಡಿ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಾತ್ರೂಂ ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದರು. ಇಬ್ಬರೂ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಟವೆಲ್ ನಿಂದ ಮೈ ಒರೆಸಿಕೊಂಡರು..

ಜಯ : ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮೊದಲು ಬ್ರಾ ಹಾಕಿದಳು. ನಂತರ ಕಾಚಾ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಕಾಲು ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ ಏರಿಸಿದಳು.

ಪುನಿ : ಅವಳ ಮುಂದೆ ಬಾಗಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟ. ಹಾಗೆ ಅವಳ ದಪ್ಪ ತಿಕವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಾಚಾ ಮೇಲೆ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎದ್ದು ಅವಳ ದಪ್ಪ ಮೊಲೆನ ಬ್ರಾ ಮೇಲೆ ಹಿಸುಕತೊಡಗಿದ.

ಜಯ : ಸಾಕು ಮಾರಾಯಾ ನಾಳೆ ಮದುವೆ ಇದೆ ಬೇಗ ಹೊರಡಬೇಕು ಎಂದು ನಗುತ್ತಾ ನನ್ನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ತೆಳ್ಳಗಿನ ಗಾವ್ನ್ ಅಕಿದಳು.

ಪುನಿ : ಆಹ್ ಏನ್ ಸೆಕ್ಸಿ ಕಣೆ ನೀನು ಅಂತ ಅವಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಅವಳ ತುಟಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಚುಂಬನ ಕೊಟ್ಟ.

ಜಯ : ಬಿಡೊ ಸಾಕು ನಿದ್ದೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಾಯಿತು.. ಅಂತ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಗಿಕೊಲೊಕೇ ಹೋದಳು.

ಪುನಿ : ಲವ್ ಯೂ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ನಗುತ್ತ ಅವಳ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಗಿಕೊಂಡೇ.

ಮುಂದುವರಿಯುವುದು….

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮಗೂ ಕಥೆ ಬರೆಯೋಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತೆ…. ಧನ್ಯವಾದಗಳು….. 🙏 Id [email protected]

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!