ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಭಾಗ – 4

ಇದು ರಾಜು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದ ಕಥೆ. ಓದಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ.

ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಓದಿಲ್ಲದವರು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಭಾಗ – 1

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಭಾಗ – 2

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಭಾಗ – 3

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಸಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು….. ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಿಜವಾದ ಘಟನೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕತೆಯನ್ನು 1 ಮತ್ತು 2 ಮತ್ತು 3ನೆ ಭಾಗದ ಕತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಇದು ನನ್ನ ಕತೆಯ 4ನೆ ಭಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಬನ್ನಿ ಇನ್ನು ಕತೆಗೆ ಬರೋಣ

ಅವತ್ ರಾತ್ರಿ ಅಂಜಲಿ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ರಸ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಅವಳು ರಸ ಬಿಟ್ಟ ಕಾರಣ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಸಲಿಸ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿತು ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲನ್ನು ಕೆಯಿತಿದ್ದೆ ನಾನು ಕೆಯ್ಯುವ ರಭಸಕ್ಕೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನಿಂದ ಪಟ್ ಪಟ್ ಪಟ್ ಪಟ್ ಪಟ್ ಅಂಥ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಿತ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಹಾಗೆ ಅದೇ ತರ 30 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಕೆಯ್ದು ಸುಖ ಪಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ನಂದು ಕೂಡ ರಸ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಿತಿತು ನಾನು ಹಾಗೆ ಅವ್ಳನ್ನಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಅಮಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಹಾ ಹಾ ಹ ಆಮ್ಮ್ ಆಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ anjjuujuuuuuuuuuu ಅಂಥ ಜೋರಾಗಿ ನನ್ನ ರಸ ನ ಅವ್ಳ ತುಲ್ಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಸುರಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ ಕಾಂಡೋಮ್ ಹಾಕಿದ್ ಕಾರಣ ರಸ ಕಾಂಡೋಮ್ ನಲಿ ತುಂಬಿತ್ತು ಆ ಕಾಂಡೋಮ್ ನ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಇಂದ ತೆಗೆದೆ ಒಳಗಡೆ ರಸ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಅಂಜಲಿ ಕಾಮದ ರಸನ ಅಂಜು ಮೊಲೆಗಳ ಮೇಲ್ ಚೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂಜು ಈವಾಗ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ಲು ನಾನು ಕೂಡ ಸುಸ್ತಾ ದ ಕಾರಣ ಮಲಗೋಕೆ ಅವ್ಳ ಪಕ್ಕ ಜರಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಈವಾಗ ಅವ್ಳ ಪಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅವ್ಳ ಮೊಲೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ರಸ ನೆಲ್ಲ ಅವ್ಳ ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸವರಿ ಹ ಕಾಂಡೋಮ್ ನ ಅವ್ಳ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ.

ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬೆಳಿಗೆನೇ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು. ನಾನು ಬೆಳಿಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಏಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ವಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಹ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನಂಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು. ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಅಂಜಲಿ ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಲ್ಗಿದ್ಲು ನಾನು ಅವ್ಳನ್ನ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತ್ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅವ್ಳ ಮೊಲೆ ಗಳು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ಳ ಮೊಲೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ರಸ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಸುರಿಸ್ದ ರಸ ನ ನನ್ನ ಅಂಜು ಮೊಲೆ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಅವ್ಳ ಎರಡು ಮೊಲೆ ಯಲ್ಲ ಸವರಿದ್ದೆ ಅದ್ರಿಂದ ಅವ್ಳ ಮೊಲೆಗಳು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ನಾನು ಅವ್ಳ ಮೊಲೆನ ಮುಟ್ಟಲಿಕೆ ಹೋದೆ ಅದು ಅಂಟು ಅಂಟು ಆಗಿತು ಹಾಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಅವ್ಳ ಮೊಲೆನ ಮುಟ್ಟಿ ನಾನು ಎದ್ದು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಜಮೀಕಡೆ ಹೊರಟೊದೆ ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಇನ್ನು ಬೆತ್ತಲೇನೆ ಮಲ್ಗಿದ್ಲು

ಹಾಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮನೆಕಡೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದೇಕಡೆ ಇಂದ ಲೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಸೋ ಹಾಗೆ ನಾನೂ ಒಳಗಡೆ ಲಾಕ್ ಓಪೇನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ.

ಬಂದು ಮೊದುಲು ನಮ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದೆ ಭಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಜಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೋ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲು ಇವ್ಳು ಅಂಥ ನಾನು ಅವ್ಳನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನ ರೂಮ್ಗ ನೋಡ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಹೋದ್ಲು ಅಂಥ ಹಾಗೆ ಬಾತ್ ರೂಮ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ದೆ ಬಾತ್ರೊಂ ಡೋರ್ ಲೋಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ದೆ ಒಳಗೆ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಬ್ಬಾ ಅಂಥ ಸಮಾಧಾನವೇ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕಿ ಹೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡ್ದೆ. ಅಂಜು ಫುಲ್ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ನಾನು ಅವ್ಳನ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ 15 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂಜು ದು ಸ್ನಾನ ಮುಗಿದು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ಆಗಿದ್ಲು ಸೋ ನಾನು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋಫಾ ಮೇಲ್ ಕುತ್ಕೊಂಡೇ. ಕುತ್ಕೊಂಡ್ 2 ನಿಮಿಷಕೆ ಅಂಜು ಬತ್ರೊಂ ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ್ಲು ನಾನು ಹಾಗೆ ಅವ್ಳನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂಜು ಬರಿ ಟಾವೆಲ್ ಸುತ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಅವ್ಳು ನನ್ನ ನೋಡಿ ಎನ್ ಮಾತಾಡದೆ ರೂಮ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಲು. ಆದರೆ ನಾನು ಅಂಜುನ ತಿನ್ನೋ ತರ ಅವ್ಳನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೇ ಸೋ ನಂಗೆ ಅವ್ಳನ್ನು ಆ ತರ ನೋಡಿ ಮೈ ಜುಮ್ಮ್ ಅಂದಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅವ್ಳ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋದೆ. ಅವ್ಳು ಆಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ಳ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಕ್ತಿದ್ಲು ನಾನು ಅವ್ಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ಳನ ಹಿಂದೆ ಇಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅವ್ಳು ಬರಿ ಟಾವೆಲ್ ನಲ್ಲೇ ಇದ್ಲು ನಂಗೆ ಅವ್ಳನ ನ ಈವಾಗ್ಲೇ ಕೆಯಿದುಬಿಡೋಣ ಅಂಥ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಿದ್ವು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ಳು ನನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ತಳ್ಳಿದ್ಲು ಹೇಯ್ ಅಣ್ಣ ಬಿಡೊ ನನ್ನ ಹ ಹ. ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಹ ಅಂಥ ನೂಕಿದ್ಲು. ನಾನು ನೂಕಿದ್ ತಕ್ಷಣ ಮಂಚದ ಮೇಲ್ ಬಿದ್ಕೊಂಡೆ ಅವಲು ಟವಲ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ಲು.

ಅಂಜು : ಹೇಯ್ ಅಣ್ಣ ನಿಂಗೆ ಎನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕ್ ಈಗೆ ಮಾಡ್ತಿದೀಯ ಹ ಹ ಹ ಅಂಥ ಕೇಳ್ತಿದ್ಲು

ರಾಜು : ನಾನು ಹೇಯ್ ಚಿನ್ನ ಸೋರಿ ಕಣೆ ನಿನ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಹಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅದುಕೆ ಅಂಥ ಸುಮ್ನಾದೆ

ಅಂಜು : ಎನ್ ಎನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಂಗೆ ಹ ಹ ನನ್ನ ನ ಎನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿಯ ನೀನು ನಾನು ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಅನ್ನೊದು ನೆಪಿದೆ ತಾನೇ ಅಂಥ ಅಂದ್ಲು

ರಾಜು : ಅದು ಅದು ಅಂಜು ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂಥ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅದು ಅಂಥ ನಾನು ತಡವರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ

ಅಂಜು : ಹೆ ಎನ್ ಅದು ಹೇಳು ಎನ್ ಅದು ಅದು ಅದು ಅಂಥ ಇದಿಯ ಹೇಳು ಏನು ಅಂತ ಅಂಥ ಕೇಳ್ತಿದ್ಲು

ರಾಜು : ಅಂಜು ಅದು ಎನ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂಥ ಸುಮ್ನಾದೆ

ಅಂಜು : ಯಾಕ್ ಎನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಿಯ ಹೇಳು ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಎನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂಥ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಲು…….

ರಾಜು : ಅದು ಅದು ಅಂಜು ಅದು ಏನಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ತಡವರಿಸುತ್ತಾ

ಅಂಜು : ಯಾಕ್ ಅಣ್ಣ ಗಾಬರಿಯಾಗಿದಿಯಾ ಹೇಳು ಎನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂಥ ಪರ್ವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ಲು

ರಾಜು : ಎನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಜು ಅಂಥ ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ದೆ.
. ಅಷ್ರಲ್ಲಿ.

ಅಂಜು : ಹೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ನಂಗೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವ ಅಂಥ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿತ್ಕೊಂಡ್ಲು

ರಾಜು : ಎನ್ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ ಅಂಥದು ಎನ್ ಆಯ್ತು ಈವಾಗ ಅಂಥ ಕೇಳ್ದೆ ದೈರ್ಯ ಮಾಡಿ

ಅಂಜು : ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂಜು ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಅವಳನ್ನು ಕೆಯ್ಯಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕಾಂಡೋಮ್ ಅವ್ಳ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಎನ್ ಇದು ಅಂಥ ಕೇಳಿದ್ಲು

ರಾಜು : ಅದು ಅಂಜು ಅದು ಅದು ಅಂಥ ಸುಮ್ನಿದೆ

ಅಂಜು : ಹ ಅದೇ ಎನ್ ಅಂಥ ಹೇಳು.. ಮೊದ್ಲು ಇದು ಎನ್ ಅಂಥ ಹೇಳು ನೀನು.. ಅಂಥ ಕೇಳುದ್ಲು

ರಾಜು : ಅಂಜು ಇದು ಕಾಂಡೋಮ್ ಕಣೆ ಅಂಥ ನಗ್ತಾ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ

ಅಂಜು : ಅದು ನಂಗೂ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಇದ್ರಿಂದ ಎನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂಥ ಹೇಳು ಅಂಥ ಹೇಳುದ್ಲು

ರಾಜು : ಅದು ಅಂಜು ಅದು ಆ ಆ ಅದು…….?

ಅಂಜು : ಹೂ ಅದೇ ಹೇಳು ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ ಮಾಡ್ದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹ ಹೇಳು ಅಂಥ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಲು

ನಾನು ಹೋ ಇವ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಯಾಕ್ ಮುಚ್ಚಿಡೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲನು ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಅಂಥ ಸುರು ಮಾಡ್ದೆ

ರಾಜು : ಅದು ಅಂಜು ಸೋರಿ ಕಣೆ ನೆನ್ನೆ ನಮ್ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಎನ್ ಆಗ್ಬರ್ದಿತ್ತು ಅದು ಆಗೋಯ್ತು ಸೋರಿ ಕಣೆ ಅಂಥ ಅವ್ಳಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ

ಅಂಜು : ಎನ್ ನೆಡಿತು ಹೇಳು ಅಂಥ ಕೇಳ್ತಿದ್ಲು

ರಾಜು : ಅದು ಅಂಜು ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದುನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಣೆ ಸೋರಿ ಸೋರಿ ಅಂಥ ಕೆಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ…..

ಅಂಜು : ಎನ್ ಈವಾಗ ಸೋರಿ ಕೇಳೋದು ನೀನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಸಾರಿ ಅಂತಿ ಅಂದು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಿದ್ಲು.

ಲೋ ನನ್ನ ಎನ್ ಅಂಕೋಡಿದಿಯ ಹ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಎನ್ ಆಗ್ಬೇಕೋ ಹಾ ತು…. ನನ್ ಜೊತೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ದೆ ನೀನು ಹಾ ಹೇಳು ಅಂಥ ಕೇಳ್ತಿದ್ಲು

ರಾಜು : ಲೇ ಸೋರಿ ಕಣೆ ನೆನ್ನೆ ಏನೋ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಎನ್ ಏನೋ ಆಗೋಯ್ತು ಅದು ಅಲ್ದೆ ನೀನೇ ನಂಗೆ ಸಪೊರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಸೋ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಸೋರಿ ಕಣೆ ಅಂಥ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ

ಲೇ ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಇಂದನೆ ನಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಳ ನೀನೇ ನನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದು ಕಣೆ ಅಂಥ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ದೆ

ಅವ್ಳು ಅದನ್ನೆ ನಿಜ ಅಂಥ ಅಂಕೋಡ್ಲು. ನಾನು ಲೇ ಸೋರಿ ಕಣೆ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಆಯಿತು ಎನ್ ತಲೆ ಕೇಡ್ಸೋಕೋ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ಳಿಗೆ ಸಮಾದಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ..

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂಜು ಎನ್ ಆಗಿದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತ ಎನ್ ಆದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ನಾನು ನಾಳೆ ದಿನ ಬಸುರಿ ಆದ್ರೆ ಎನ್ ಮಾಡ್ತಿಯ ಹೇಳೋ ಅಂಥ ಕೇಳ್ತಿದ್ಲು

ನಾನು ಹೇಯ್ ಚಿನ್ನ ಎನ್ ಹೆದರಬೇಡ ಕಣೆ ಹಾಗ್ ಆಗ್ಬರ್ದು ಅಂಥ ನೆ ಕಣೆ ಈ ಕಾಂಡೋಮ್ ಬಳಸಿದು ಎನ್ ತಲೆ ಕೇಡ್ಸೋಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ

ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ನಾದ್ಲು

“ಈ ವಿಚಾರ ಅಮ್ಮ ಗೆ ಗೊತಾದ್ರೆ ಎನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೊ ಏನೋ” ಅಂಥ ಗಾಬರಿ ಆಗಿದ್ಲು ನಾನು ಆವಾಗ ನೋಡು ಅಂಜು ಈ ವಿಚಾರ ನಿಂಗೆ ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನೀನು ಹೇಳ್ಬೇಡ ನಾನು ಹೇಳೊದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.


ಆಮೇಲೆ……………?

ಅಂಜು : ಹ ಎನ್ ಆಮೇಲೆ?

ರಾಜು : ಏನಿಲ್ಲ ಹೇಗು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಆಗೋಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣವ ಅಂಥ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ….

ಅಂಜು : ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ಲು ಎನ್ ಹೇಳ್ತಿದಿಯ ನೀನು ಹ ಅಂಥ ಹೋಗು ಮೊದ್ಲು ರೂಮ್ ಇಂದ ಅಂಥ ನಂಗೆ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಲು ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಹೊರಟಿದೆ.

ಇದಿಷ್ಟು ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಅಂಜಲಿ ನ ಕೆಯ್ಯಿದ ಕಥೆ

ಮತ್ತೆ ಅಂಜುನ ಯಾವತರ ಕೆಯ್ಯಿತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಯಾವತರ ಸುಖ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಥ ಮುಂದಿನ ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆದ ಕಾರಾಣ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆನೆ….

ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಜು………….

ಮುಂದುವರಿಯುವುದು…..

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

[email protected]

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!