ಕಾಮದ ಹಸಿವು – Part 5

Hi i am krish… Nana hindena kathegle ge olley response bandidde… Thank you one and all.. Hege support madta eri anta kelkollta.. E katheya hindena parts na odid mele edunna odi arta agutte… Edu part 5..

# ಕಾಮದ ಹಸಿವು.. # ಕಾಮದ ಹಸಿವು… Part 2 # ಕಾಮದ ಹಸಿವು… Part 3 # ಕಾಮದ ಹಸಿವು… Part 4

Ennu kathe ge barona…

Hindena kathele helida hage.. Shana.. Avr appana hatra tullu, tika.. keyiskondu maja madta ertale.. Tanna ಕಾಮದ ಹಸಿವು na tiruskonta ertale… Ratri tika keyiskondu, belege eddu 1 round keyiskondu hall ge bartare… Aga sahan phone ring agutte… Yaru anta noduddre… Avl tamma.. Recive.. Madi..

S : yelu.. Yen Samachara.. Belg belage phone madidya..

Tamma : hage sumne maddhe.. Appa yen madta eddare

S : elli edare.. Nin wife hegidale.. Kelsa heg nedita eddi..

Tamma : avlu chennagi edale.. Adre..

S : yen adre.. Any problem..

Tamma : akka adu office enda phone bandittu… Nanu project submit madoke agta ella elli halli kade alva network sariyage sigta ella tumba problem agta eddi.. meeting attend madoke agta ella..

S : ayoo matte yen madtiya.. Ega..

Tamma : yen madodu.. Gothagta ella akka..

S : ond kelsa madu.. Avlna nodkolloke avr tavru mane avru edaralla nenu ellige bandbidu.. Anta heltale..

Edunna kele avr appa tale mele kayi ettkontare..

Tamma : olley idea kotte akka.. Sari nanu nale bartine k na akka thank you bye.. Appuna kelde anta helu.. Ant call cut madtane..

Aga avr appa..

Appa : yenta kelsa madhi.. Avna yak karde ellige.. Nale enda ebbru maja madoke agalla…

S : sorry appa bayi tappi helbette… Sorry sorry..

Appa : yen madoke agutte erli bedu.. Anta sumne tv nodta kuthkontare..

Sahana avl gandan hatra phone alli mathadi call cut madtale..

Sahana yeddu.. Bega bega adugi madi.. Hall ge bandu..

S : appa avn bandre keyidadoke agalla.. Banni time waste madodu beda.. Chennagi.. Keyidadona..

Appa : adu correct alva baa.. Anta tv off madi.

. Door lock madi..

Ebbru room serkontare.. Avlna bed mele malugsi.. Batte yella bicchi.. Ebbru bettale agtare.. Avnu avla mole yella cheepi.. Tulla na nektare… Avlu.. Haaaa hmmm appa.. Issss anta avn tale na tull ge adumtale.. Avnu tull olage nalige haki.. Olagella nekkta ertane.. Avlu.. Sukadalli… Abbba ammmma issss huuuuuu.. Hage appa… Haaaaa.. Haaa appa nandu barta eddi… Isssss fuck fuck fuck anta kirckondu rasa bedtale.. Avnu adunella nekki clean madi.. Avn nigriro tunne na avl bayi hatra tartane.. Avlu.. Adunna chepta ertali.. Avnu avla tillake beralu bettu.. Hinde keyita ertane.. Avlu haaaaa hmmmmm anta tunne na gahantlu vargu akkondu cheepta ertale..

Amele avnu tunne beduskondu.. Avla tullige muttu kote.. Position ge bandu.. Tunne na tull olage turustane.. Avl tulla betidrinda.. Smooth age olage ogutte… Avlu.. Haaaaa hmmmmm.. Anta ertale… Avnu speed agi keyoke shuru madtane… Avlu haa haa haa haa hmmm ammma… Hage appa ennu joragi.. Abbba yen tunne nimdu… Ammmmma… Haaa haa ha ha ha ha ha ha…. Keyri appa enni hage… Ammma.. anta avn tabbkondu.. haaaaaa anta kirchta rasa bedtale.. Avnu ennu swalpa joragi keyioke shuru madtne.. Alli tap tap tap anta sound barta erutte.. avlna yebbsi doggy style alli.. Nilse.. Hinde inda tikake tunne turustane… Avlu.. Haaaa yessssss hmmmmmmm.. Anta ertale.. Avlu tika keyiskondu keyiskondu.. Adu loose agi avn tunne ge fit agirutte… Avnu… Avl hinde inda tullna ujjta tika keta ertane… Avlu abbba yen suka… Apppa haaaa haaa haa ha ha ha ha ha ha ha ha ha.. Anta rasa bedtale… 15 min admele avngu barotara agutte… Jorage… 10 shot kottu avl tikda alakke rasa bedtane… Avlu… Hmmmmmm yessss daddy… Haaaaaa.. Anta sust agi beltale… Avnu avla mele beddu… 1 hour rest madtare…

Amele ebbru yeddu ebbru ottige snhna madkondu… Bath room alli ond round keyikondu… Ache bandu ebbru uta madtare… Avlu i pill tablet tagondu… Gandun joti phone alli mathadoke achi hogtale.. Avr appa nu rest madta ertare… Avlu bandu avn pakka malkontale… Sanje.
. 4.30 ebbru yeddu… Sahana avl tullu, tika keyskonta ertale.. Avnu chennagi.. 30 min keyidu… Avl tull alli rasa tumbsi.. Pakka malkontane.. Aga..

S : appa nale inda.. Hege keyiskollke agalla yen madodu..

Appa : nene alva madiddu… Yen madona nene helu..

S : appa avnu ache hodaga ebbru keyikollana… Sari na ella andre avnu malgdaga keyikollona yen antira..

Appa : adu sari.. Adre avnige gottadre.. Dod jaglane agutte..

S : don’t worry appa.. Hagenu hagalla…

Appa : nangantu nen tull na daily keyibeku ella andre agalla.. Yen adru madana..

S : sari appa banni.. Nale enda hege eroke agalla.. Evatte sakago astu.. Nan tullu, tika keyri… Banni..

Appa : yen tulli nendu.. Eginna keyididne.. Agle beka… Sari thade vaigra tagontine..

S : yak appa egle.. Nim tunne takathu… Super.. Matte vaigra tagondre… Nan tullu.. Hargoutte…

Appa : yenu agalla thadi.. Bande..

Anta yeddu hogi.. Tablet nungi… Bandu.. Avlge lip lock madta mole esukta ertane.. Avlu.. Avn tunnege kaiye haki.. Hinde munde madta ertale.. Vaigra tablet bere.. Avn tunne yeddu rod tara nigrutte… Avnu avlna betti kelage malugtane… Ebbru.. 69 position ge.. Bandu.. Avl tull na evnu olley.. Lip lock tara cheepta ertane.. Avlu.. Huuu huuu huu hmmmm haaaaaaa anta ertale avlu avn tunnena chennagi cheepta ertale.. Avlu tull alli rasa bettu.. Yeddu.. Tullgi tunne akondu… Yegri yegri keyikonta ertale… Avnu.. Yegruta ero mole na edkondu.. Hisukta ertane… Avlu… Haa has hmmmm haaaaa ammmma yen suka kodutte appa nim tunne abbba hmmmm issss fuck me daddy fuck fuck… Haaaa yrssssss bantu bantu.. Anta kircKondu rasa bedtale.. Sustagi.. Beltale.. Avnu avl sonta na edkondu.. Kelginda.. Dengoke shuru madtane… Avlu.. Haa ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hmmmm ahhhhhh yesssss fuck me harder daddy… Ennu hage… Olley mission tara edirra apppa… Ammmma ayooooo… Abbbbba yen stamina appa nimdu… Haaaaa ha ha ha ha ha ha… Hage.. Anta avnge lip kiss💋💋💋 kodta avn kevi yella kach ta ertale… Hage avnu avlna ondu.
. 15 min keydu.. Avlna doggy style alli nelustsne.. Avlu.. e style Beda appa nange sonta novu barutte.. Adukke.. Avnu avlna hage malugsi… Avl mole bed ge appachi agtave.. Avl sonta swalpa yetti.. Avnu avl mele molkondu.. Tika ke tunne turse… Avl bennu, kivi kachta tika dengta ertane… Avlu.. Bed na.. Ghatti aygi kayli eddkondu… Ha ha ha ha ha ha ha hmmmmm appppa love you… Abbba… Yent yenta stlye alli hmmmm suka kodta eddira… Apppa…. Hmmmmmhaaaaa… Yessssss ahhhh huuuuu… Anta kirchta ertale.. Avlna yebbsi… Tabkontane.. Avlu avn sontana kal enda sutte lock madkontale… Kaiyna benn mele savrta.. Ertale.. Avnu avl kundi edkondu.. Tunne na.. Avl tull ge elustane… Avlu.. Hmmmmmmm haa ha ha ha ha ha ha ha… Ammmma anta suka padta ertale.. Avnu avlna tabkondu keyta bed enda ache bandu alli edda.. tabel mele.. godige varugsi.. Jorage.. Keyta ertane… Avlu.. Keyri appa nemge yestu beko astu… Chennagi.. Keyri… Nan tullna… Haaaaa ha ha ha ha ha… Ammmmmma… Anta ertale… Hage.. Avlna.. 20 min keydu… Avlna matte bed tudi ge malugsi.. Avl kalna heglu.. Mele akondu… Tagole tulli… Haaa tago.. Nin tullge… Yest keyidru.. Nan ase tiralla.. Anta speed agi dengta ertani… Avlu… Haaa ha ha ha ha ha ha ha… Nan tika keyri appa… Pls… Haaaa antale.. Avnu pat anta tunne ache tegdu.. Tikake… Turustane… Avlu hasaaaa yesssssss hmmmmmmm haaaaaaaaa ammma… Anta sukdalli… Telta ertale… Avnu.. avl sonta hidkondu Joragi tika keyta… Avl kunde gi tap tap anta barusta ertane…

Avlge edu ondu hosa anubhava… Avlu.. Hmmmmmm ennu joragi hodere appa nan kundige… Yesssss hmmmm keyri appoa nan tikna.. Haaa haaa haaa ha ha ha ha… Hmmmm anta ertale.. hage… 20 min avlna keyidu.. avlu ammmmma anta kirch ta tull inda rasa bedtale.. Avnu… Haaaaa hmmm anta kirchta… Tikadalli rasa bedtane… Tablet prabhava… Rasa jasti bandu tika tumbi… Rasa ache bandu.. Tull mele hardu… Bed mele totikta erutte…. Avnu sust agi.. Bed mele beltane… Avn tunne tudi.. Kempagi erutte… Avlu adunna baygi akondu… Cheeptale.. Avnige swalpa.. Tunne cool adhange agutte.
. Ebbru bevtu hogirtare…. Ac on madi.. Avlu time nodtale… 8.30 agirutte ebbru yeddu… Batte hakondu car alli… Ache hogi… Uta madkondu… 10.30 ge yella manege… Bartare….. Bandu… Belagi enda… Keyidadkondu… Ebbrigu.. Mai kai novta erutte… Aga

S : appa banni malgona… Betele agi.. Mood bandaga.. Keyikollana…

Appa : sari.. Baa nanu nen tull olage tunne ettu malugtine…

S : howdu appa nevu nim tunne na nan tull olage ettu malugdre… Nange body yella heat agirutte….

Avlna hinde enda tabbkondu… Avl tull olage full tunne turse… Avl bennige kiss madi ebbru sukada niddege jartare…

Ondu.. 10 min agirutte aste ashtralli… Dorr bell agutte ebbru yaru est hotalli.. anta ghabri enda yeddu… Batte hakondu… sahana door bartale…. Avl hinde avr appnu nintertare… Sahana door tagitale… Ebbru shock agi hogtare…

Alli yar bandiddru…? Yak ebbru shock adru..? Munde yen aythu..? Anta next part alli heltine…

E kathe esta agidre.. Reponse madi, Comment madi.. Nimma ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು nange mail madi tilse… Nim mail ge kayta ertine… support madi.. Nemma response enda enna hecchu hosa hosa kathe bariyoke spoorthi kodutti… Dayavettu nem anisikena nange mail madi….

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!