ನನ್ನನ್ನು ಮೋಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸೂಳೆ ಅತ್ತಿಗೆಯರು

ನನ್ನನ್ನು ಮೋಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸೂಳೆ ಅತ್ತಿಗೆಯರು. ನನ್ನನ್ನು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಇಬ್ಬರು ಅತ್ತಿಗೆಯರು ತುಲ್ಲನ್ನು ಕಿಸಿದು ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿ ನಿಗುರಿಸಿ ತುಲ್ಲಿಗೆ ತುಣ್ಣಿ ಹೊಕ್ಕಿಸಿ ಹಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಅತ್ತಿಗೆಯರಾದ ಶಿಲ್ಪ ಹಾಗು ಸುಹಾಸಿನಿ. ಇಬ್ಬರು ಧಾಡಸಿ ಸೂಳೆಯರು. ನನ್ನ ಬಳಿ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಹಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು (ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕು ಅಂದರೆ ತುಲ್ಲು ಎಂದರ್ಥ) ನನ್ನನ್ನು ಅವರ ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಬರಲು ಏನೋ ಕುಡಿಸಿದ್ದರು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ರೂಮ್ ಗೆ ಬಂದು ಡೋರ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡರು ಮೊದಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿತ್ತು. ನನ್ನನ್ನು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿದರು ನನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡಿದರು. ಶಿಲ್ಪ ಅತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಸೀರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದಳು. ಅವಳ ಲಂಗ ವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ತನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ತೆಗೆದು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಡಿದರು. ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಎದುರೇ ಅವಳ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿ ಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿಯನ್ನು ಅತ್ತಿಗೆ ಚೀಪಲು ಶುರುಮಾಡಿದಳು. ಶಿಲ್ಪಅತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು ನನ್ನ ಮುಖವೆಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆಯ ಬುಕ್ಕಿನ ವಾಸನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬುಕ್ಕನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಉಚ್ಚಿ ಹೊಯ್ದಳು.

ಶಿಲ್ಪ ಅತ್ತಿಗೆಯ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಅಗಲಿಸಿದಾಗ ಬುಕ್ಕಿನ ಮಾಂಸ ಪಿಂಕ್ ಪಿಂಕ್ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬುಕ್ಕನ್ನು ತಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದಳು. ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಬುಕ್ಕಿನೊಳಕ್ಕೆ ತುರುಕಿಕೊಂಡಳು. ಅಮ್ಮ್ಮ್ ಅಮ್ಮ್ಮ್ ಆಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ನನ್ನ್ನ ಬುಕ್ಕು ನನ್ನನ್ ಬುಕ್ಕ್ಕೂ ಬಾರೋ ಕಿಸಿ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕು ಕೆಯ್ಯೋ ಏನು ಮಜಾ ಆಹ್ಹ್ಹಆ ಏನು ಸೆಕ್ಸು ಅಹ್ಹ್ಹ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ತುಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಮದ ಸುಖವೇರಿತ್ತು. ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆಯ ತುಲ್ಲಿಂದ (ಬುಕ್ಕಿಂದ) ಅಂಡಾಣು ರಸ ತುಣ್ಣಿಯೆಲ್ಲ ಸವರಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಕೆಯ್ದು ಕೆಯ್ದು ತುಲ್ಲು ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಎದ್ದೇಳಿದಳು.

ಇನ್ನೊಂದು ಅತ್ತಿಗೆ ಸುಹಾಸಿನಿ ತನ್ನ ದಪ್ಪ ಶಾಟದ ಬುಕ್ಕನ್ನು ತುಲ್ಲನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಉಜ್ಜಾಡಿದಳು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮೂಸುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮುಖವೆಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಅತ್ತಿಗೆಯರ ಬುಕ್ಕಿನ ತುಲ್ಲಿನ ಮಾದಕ ವಾಸನೆ ಸವರಿತ್ತು ಬುಕ್ಕಿನಿಂದ ತುಲ್ಲಿಂದ ರಸ ಇಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಶಿಲ್ಪ ಅತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ಬುಕ್ಕಿನ ರಸವನ್ನ ನನ್ನ ಬಾಯೊಳಗೆ ಸುರಿಸಿದಳು. ಸುಹಾಸಿನಿ ಅತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ತುಲ್ಲನ್ನು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿ ತುರುಕಿಕೊಂಡಳು ಕೆಯ್ಯಿಸಿಲೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು ಜೋರಾಗಿ. ಆಹ್ಹ್ಹ್ ಅಹಹ್ಹಾ ಅಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಅಹ್ಮ್ಮ್ ಅಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಆಹ್ಹ್ಹ್ ಬಾರೋ ರಾಜ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕು ಕೆಯ್ಯೋ ಬುಕ್ಕು ಬುಕ್ಕು ಬುಕ್ಕ್ಕೂ ಬುಕ್ಕು ಅಹ್ಹ್ಹ ಹ್ಹ್ಹ ಹ್ಹ ಅಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಆಹ್ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಅನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನವೀರ್ಯವೆಲ್ಲ ಸುಹಾಸಿನಿ ಬುಕ್ಕಿನೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟೆ.

ಸುಹಾಸಿನಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಕಾಲನ್ನು ಕಿಸಿದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಚೀಪಿಸಿಕೊಂಡಳು.

ಆಹಾ ಏನು ಮಾದಕ ಬುಕ್ಕು. ಮೊದಲೇ ಚೂಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಯ್ಯಿಸಿಕೊಂಡರು ಇಬ್ಬರು ಸೂಳೆ ಅತ್ತಿಗೆಯರು. ಹೆಂಗಸರ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕೆಯ್ಯಲು ತುಣ್ಣಿಗೆ ಮಜಾ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 35 ದಾಟಿದ ಹೆಂಗಸರ ಬುಕ್ಕು ದಪ್ಪಗಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕಿಸಿದಾಗ ಮಾದಕ ಸುವಾಸನೆ. ನಾನು ಇಬ್ಬರ ಅತ್ತಿಗೆಯರ ಬುಕ್ಕಿನ ತುಲ್ಲಿನ ಒಳಕ್ಕೆ ನಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೆಕಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ದಪ್ಪ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೆಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುಹಾಸಿನಿ ಅತ್ತಿಗೆಯ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಅಂಡಾಣು ರಸ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಬುಕ್ಕಿನ ರಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಡಿದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿದಳು ಅತ್ತಿಗೆಯ ಪುಕಲಿಯನ್ನು ನೆಕ್ಕಿದೆ. ಪುಕಲಿಯ ತೂತನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ನಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಕಿದೆನು. ಬೆರಳನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ನನ್ನ ದಪ್ಪ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅತ್ತಿಗೆಯ ಅಗಲವಾದ ಬುಕ್ಕಿನೊಳಕ್ಕೆ ಹೊಕ್ಕಿಸಿದೆ ಕೆಯ್ಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಬ್ಬಬಾಆ ಆಹ್ಹ್ಹ್ ಆಹ್ಹ್ಹ್ ಅಹ್ಹ್ಹಮ್ಮ್ಮ ಮ್ಮ್ಮ್ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕು ಕೆಯ್ಯೋ ಹರಿದು ಹಾಕು ನಿನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆಯ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕು ಕೆಯ್ಯಿ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಬಿಡು ಬಿಸಿ ತುಣ್ಣೆ ಸುಖ ಬೇಕು ನನಗೆ ಬಾ ಅಹ್ಹ್ಹ ಅಮ್ಮ್ಮ್ ಅಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಅಹ್ಹ್ಹ ಮ್ಮ್ಮ್ ಅನ್ನುತ್ತಾ ತಿಕವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತ್ತ ಕೆಯ್ಯಿಸಿಕೊಂಡು ವೀರ್ಯ ತುಂಬಿಸಿ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕಿಸಿದು ಮಲಗಿದಳು.

ಸುಹಾಸಿನಿ ಅತ್ತಿಗೆಯ ಬುಕ್ಕಿಂದ ತುಣ್ಣಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಶಿಲ್ಪ ಅತ್ತಿಗೆಯ ಪುಕಳಿ ತೂತಿಗೆ ತುಣ್ಣಿ ಹೊಕ್ಕಿಸಿದೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೆಯ್ಯಲು ಶುರುಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಯ್ದ ನಂತರ ತುಣ್ಣಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಲಿ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ತುಣ್ಣಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಾಗ ತುಣ್ಣಿಗೆ ಶಿಲ್ಪ ಅತ್ತಿಗೆಯ ತಿಕದಿಂದ ಸಂಡಾಸ್ ಬಂದು ತುಣ್ಣಿ ಸವರಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ನಾನು ಹಾಗು ಇಬ್ಬರು ಸೆಕ್ಸಿ ಸೂಳೆ ಅತ್ತಿಗೆಯರ ಸೆಕ್ಸ್ ಕೆಯ್ದಾಟ ಮಾಜವಾಗಿತ್ತು.

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!