ಅಮ್ಮನ ಕಥೆಗಳು

ಅಮ್ಮನ ಕಾಮದಾಹ – 5

ಹಾಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿದಿಲ್ಲ ಇಗ ಹೊಸ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತಿದ್ದೆನೆ ಅ…

ಅಕ್ಕ-ತಮ್ಮನ ಕಾಮ ಕೋರಿಕೆಗಳು

ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಧೀರ್. ನಾನೊಬ್ಬ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ. ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು 30 ವರ್ಷ. ನಮ್ಮದು ಮೈಸೂರು. ನಾನು ಬೆಂಗಳೊರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10ವರ್ಷಗಳಿ…

ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಾಮದಾಟ – ೨

ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಸೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಭಾಗ ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಅಂದು ಅವರು ಹಗಲಿನಲ್…

ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಾಮದಾಟ – 4

ಹಲೊ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಾಮದಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ…… ಕಳೆದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಕೆಯೋದು ನಿಲ್ಲಿ…

ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಾಮದಾಟ – ೩

ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಳೆದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಾಮದಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅವ…

ಅಮ್ಮನ ಕಾಮದಾಹ ಭಾಗ – 2

ಹಾಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಬರೆದ ಮೊದಲನೆಯ ಅಮ್ಮನ ಕಾಮದಾಹ ಭಾಗ – 1 ಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ 2ನೇ ಬಾಗವನು ಬರೆಯುತ್…

ಅಮ್ಮನ ಕಾಮದಾಹ ಭಾಗ – 1

ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮನು ಅಂತ. ನಮ್ಮದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಹಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4ಜನ ಇರುವುದು ನಾನು, …

ಅಮ್ಮನ ಕಾಮದಾಹ ಭಾಗ – 3

ಹಾಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಬರೆದ ಅಮ್ಮನ ಕಾಮದಾಹ – ಭಾಗ – 1 & 2 ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ 3ನೇ ಬಾಗವನು ಬರೆಯುತ್ತಿದೆನೆ…

ಅಮ್ಮನ ಖಿನ್ನತೆ – 5

ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲು ಕೇಯ್ದು ಸೂರೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅತ್ತಿಗೆ ತುಲ್ಲು ಕೇಯುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮಗನ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು …

ಅಮ್ಮನ ಖಿನ್ನತೆ – 2

ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ವೀರ್ಯ ಸುರಿದು ಏದುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಒರಗಿದೆ.. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಉರ…