ಅಮ್ಮನ ಕಥೆಗಳು

ಅಮ್ಮನ ಕಾಮದಾಹ – 5

ಹಾಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿದಿಲ್ಲ ಇಗ ಹೊಸ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತಿದ್ದೆನೆ ಅ…

ಅಕ್ಕ-ತಮ್ಮನ ಕಾಮ ಕೋರಿಕೆಗಳು

ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಧೀರ್. ನಾನೊಬ್ಬ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ. ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು 30 ವರ್ಷ. ನಮ್ಮದು ಮೈಸೂರು. ನಾನು ಬೆಂಗಳೊರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10ವರ್ಷಗಳಿ…

ಅಮ್ಮನ ಕಾಮದಾಹ ಭಾಗ – 3

ಹಾಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಬರೆದ ಅಮ್ಮನ ಕಾಮದಾಹ – ಭಾಗ – 1 & 2 ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ 3ನೇ ಬಾಗವನು ಬರೆಯುತ್ತಿದೆನೆ…

ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಾಮದಾಟ – 4

ಹಲೊ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಾಮದಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ…… ಕಳೆದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಕೆಯೋದು ನಿಲ್ಲಿ…

ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಾಮದಾಟ – ೨

ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಸೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಭಾಗ ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಅಂದು ಅವರು ಹಗಲಿನಲ್…

ಅಮ್ಮನ ಕಾಮದಾಹ ಭಾಗ – 2

ಹಾಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಬರೆದ ಮೊದಲನೆಯ ಅಮ್ಮನ ಕಾಮದಾಹ ಭಾಗ – 1 ಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ 2ನೇ ಬಾಗವನು ಬರೆಯುತ್…

ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಾಮದಾಟ – ೩

ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಳೆದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಾಮದಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅವ…

ಅಮ್ಮನ ಕಾಮದಾಹ ಭಾಗ – 1

ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮನು ಅಂತ. ನಮ್ಮದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಹಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4ಜನ ಇರುವುದು ನಾನು, …

ಅಮ್ಮನ ಖಿನ್ನತೆ – 1

ನಾನು ರಾಹುಲ್ ವಯಸ್ಸು 20, ವಿಧ್ಯ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತದೇ ಕಾಲೇಜು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಲದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.. 20 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಕಬ್ಬಿನ ತೋಟ ಇ…

ಅಮ್ಮನ ಖಿನ್ನತೆ – 4

‌ಅಮ್ಮನನ್ನು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಕೇಯ್ದು ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದ್ದ ನನಗೆ ಸಂಜೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಮ್ಮನೂ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ಮ…