ಕುಟುಂಬ ಲೈಂಗಿಕ ಕಥೆಗಳು

ಕಾಮ ಕುಟುಂಬ

ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಓದಿದ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಥೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿದ್ದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣ…

ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ

ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಹಾಯ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕುಮ್ಮಿ.ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ೪ ಜನ ಇದ್ದೆವೆ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದೆವ…

ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ

ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹಾಯ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕುಮ್ಮಿ.ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ೪ ಜನ ಇದ್ದೆವೆ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದೆ…

ಕಾಮ ಕುಟುಂಬ, ಆಟ – 2

ಕಾಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಆಟ ಮುಗಿದು ಸುಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಶೋಭಾ ಗೆದ್ದಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ಆಟ ಯಾವುದೆಂದು ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕುತೂ…

ಕುಟುಂಬ ಸಾಮರಸ್ಯ

  ಕುಟುಂಬ ಸಾಮರಸ್ಯ   ಸೂಚನೆ:- ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರಗಳು ಸನ್ನಿವೇಶ…

ಕಾಮ ಕುಟುಂಬ, ಆಟ – 4

ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಆಟಗಳು ಮುಗಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದೇನು ಮಾಡ…

ಕಾಮ ಕುಟುಂಬ, ಆಟ – 3

ಕಾಮ ಕುಟುಂಬದ ಎರಡನೇ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿದ್ದರು ಆದರೆ ಸುಮನಾ ಮತ್ತು ಸಹನಾ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸುಮನಾಗೆ ಇ…

ಕಾಮ ಕುಟುಂಬ, ಆಟ – 1

ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಓದಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮದ ಆಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ರಂಜಲಿ ಮೊದಲ ಆಟವನ್ನು ಅನ…

ಕಾಮ ಕುಟುಂಬ, ಆಟ – 5

ನಾಲ್ಕನೇ ಆಟದ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದರು. ಈ ಐದನೇ ಆಟದಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಕುಟುಂಬ ಏನು ಮಾಡುವುದ…

Kannada Sex Stories ಕನ್ನಡ ಲೈಂಗಿಕ ಕಥೆಗಳು

ಕನ್ನಡ ಲೈಂಗಿಕ ಕಥೆಗಳು Indian largest kannada sex stories you can simply find here http://kanna…