ಕುಟುಂಬ ಲೈಂಗಿಕ ಕಥೆಗಳು

ಕಾಮ ಕುಟುಂಬ

ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಓದಿದ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಥೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿದ್ದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣ…

ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ

ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹಾಯ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕುಮ್ಮಿ.ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ೪ ಜನ ಇದ್ದೆವೆ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದೆ…

ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ

ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಹಾಯ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕುಮ್ಮಿ.ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ೪ ಜನ ಇದ್ದೆವೆ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದೆವ…

ಕಾಮ ಕುಟುಂಬ, ಆಟ – 1

ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಓದಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮದ ಆಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ರಂಜಲಿ ಮೊದಲ ಆಟವನ್ನು ಅನ…

ಕಾಮ ಕುಟುಂಬ, ಆಟ – 5

ನಾಲ್ಕನೇ ಆಟದ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದರು. ಈ ಐದನೇ ಆಟದಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಕುಟುಂಬ ಏನು ಮಾಡುವುದ…

ಕಾಮ ಕುಟುಂಬ, ಆಟ – 2

ಕಾಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಆಟ ಮುಗಿದು ಸುಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಶೋಭಾ ಗೆದ್ದಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ಆಟ ಯಾವುದೆಂದು ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕುತೂ…

ಕುಟುಂಬ ಸಾಮರಸ್ಯ

  ಕುಟುಂಬ ಸಾಮರಸ್ಯ   ಸೂಚನೆ:- ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರಗಳು ಸನ್ನಿವೇಶ…

ಕಾಮ ಕುಟುಂಬ, ಆಟ – 4

ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಆಟಗಳು ಮುಗಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದೇನು ಮಾಡ…

ಕಾಮ ಕುಟುಂಬ, ಆಟ – 3

ಕಾಮ ಕುಟುಂಬದ ಎರಡನೇ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿದ್ದರು ಆದರೆ ಸುಮನಾ ಮತ್ತು ಸಹನಾ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸುಮನಾಗೆ ಇ…

Kannada Sex Stories ಕನ್ನಡ ಲೈಂಗಿಕ ಕಥೆಗಳು

ಕನ್ನಡ ಲೈಂಗಿಕ ಕಥೆಗಳು Indian largest kannada sex stories you can simply find here http://kanna…