ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಕಥೆಗಳು

ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಬದನೇಕಾಯಿ

Kannada Sex Stories: ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೇ ನಾನು ಸ್ಯಾಮ್ (ಶಾಮ್) ವಯಸ್ಸು 28. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದೀನಿ.…

ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ 2

ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಕತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೇಸ್ಪೋನ್ಸ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವದೇ ಹುಡಗಿ ಕಾಮ ಸುಖ ಸಿಗದ ಹ…

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಅಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಜೊತೆ

ಅಮ್ಮ ನಾನು ಚಿಕ್ಕಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಹೋದೆವು. ನಾನು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಿಗೆ ಬ್ರಾ ಮತ್ತೆ ಕಾಚ ತಾಗೊಳಿ ಅಂದೆ, ಆಗ ಅಮ್ಮ ನ…

ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ

ನಾನು 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಥೆ ನನಗೆ 18 ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಯಿತು. ನ…

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಶಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ – 8

ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಒದುಗರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೇ ತಡವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಯಿರಲಿ ಸರಿ ಬನ್ನಿ ಕತೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಹಾಗೇ ಈ…

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಶಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ – 6

ಹಾಯ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರಸಿಕ ಕಾಮ ಪ್ರಿಯ/ಪ್ರಿಯೆಯರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ರವಿಯ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸ…

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಶಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ – 3

ನನ್ನ 2ನೇ ಭಾಗವನ್ನ ಓದಿದ ಎಲ್ಲಾ ರಸಿಕ ಹಾಗೂ ಕಾಮ ಪ್ರಿಯ/ಪ್ರಿಯೆಯರಿಗೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಶಶಿಕಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯ…

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಶಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ – 7

ಹಾಯ್ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿಸುತ್ತಿರೋರೆ ಮತ್ತು ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆರಳು ಹಾಡಿಸುತ್ತಿರೋರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ರವಿಯ ನಮನಗಳು, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸ್…

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಶಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ – 1

ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮ ಹಾಗು ರಸಿಕ ಪ್ರಿಯರಿಗೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಕಾಮ ಮತ್ತು ರಸಿಕತೆಯ ನಮನಗಳು ತುಂಬಾ ವರುಷಗಳಿ೦ದ ನಾನು Newsexstory ಯ ಓ…

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಶಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ – 2

ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗವನ್ನ ಓದಿದ ಎಲ್ಲಾ ರಸಿಕ ಹಾಗೂ ಕಾಮ ಪ್ರಿಯ/ಪ್ರಿಯೆಯರಿಗೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಶಶಿಕಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ …